seatec 2019 - Page 17

”T ällä hetkellä on meneillään useitakin teiden asennustyöt ovat juuri meneillään 300  000 GT:hen. ”Ilman investointeja te- investointeja, mutta merkittävimpiä ja päättyvät talven aikana”, kertoo Pulli. lakka ei pysty kasvamaan edes tämän het- ovat investoinnit tuotantohalleihimme, joi- Pullin mukaan investointiohjelma hin rakennetaan tällä hetkellä esimerkik- mahdollistaa tuotannon kasvun aikaisem- si uutta paneelilinjaa. Tämän linjaston lait- masta noin 100  000 GT:n vuositasosta yli kisen tilauskirjan vaatimiin tuotantomää- riin”, hän lisää. ”Samalla meidän ja verkostomme seatec 2019 17