seatec 2019 - Page 13

” Laivojen autonomisuus joka verkottaisi kaiken merenkulun viran- omaistiedon eri toimijoiden kesken. Luon- tulee vaikuttamaan nollisesti marine-toimijat peukuttavat tätä kehitystä. esimerkiksi vahingonkorvausvastuun Kulmala näkee tulevan kehityksen muodostumiseen. tiellä standardisointiongelmia, koska kaik- ki toimijat pitäisi saada pelaamaan yhteen – ja nopeasti. ”Standardoinnissa meillä on oikeas- ti jo kiire”, hän toteaa. IMO HEREILLÄ ihmisen rooli täytyy kuitenkin huomioida SUOMALAISET KÄRKEEN! kaikessa tekemisessä – ja että turvallisuus- IMO:n Lontoon kevätkokous sai sinival- asiat ovat ensisijaisen tärkeitä. koista väriä, kun Suomen delegaatiota Laivojen autonomisuus tulee vaikut- pyydettiin vetämään kirjeenvaihtotyöryh- Organization ­ tamaan esimerkiksi vahingonkorvausvas- mää autonomiseen meriliikenteeseen liit- (IMO) hioi omia linjauksiaan touko- tuun muodostumiseen ja hallintaan. Yksi tyen. Trafin johtavan asiantuntijan Marko kuussa 2018 Lontoossa Maritime Safety pääkysymyksistä on, missä määrin aluksen Rahikaisen luotsaama työryhmä käy nyt -komitean kokouksessa ja loi viiteke- valmistajat, kuten telakka tai autonomisen läpi valtavaa määrää eri maritime-regulaa- meriliikenteelle ­ järjestelmän valmistaja, voivat olla aiheu- tioita nähdäkseen, mihin kaikkiin asioi­hin International hyksen Maritime autonomiselle (Maritime ­Autonomous Surface Ships eli MASS). tuneista vahingoista vastuussa. Nykyisin vastuu onnettomuuksista autonominen meriliikenne mahdollisesti tuo muutoksen. IMO:n pääsihteeri Kitack Lim on ko- perustuu lähtökohtaisesti ihmisen huo- Työryhmän jäsen Päivi Haikkola ker- rostanut, että meriliikenteen täytyy ot- limattomaan toimintaan tai laiminlyön- too, että ryhmä saa kohta työnsä maaliin: taa uusia teknologioita käyttöön jousta- tiin, mutta autonomisen merenkulun ”Joulukuussa palataan Lontooseen vasti, jotta alan tehokkuutta voidaan nos- myötä vahinkoasetelmat voivat mennä ja raportoidaan metodimme tuloksista”, taa edelleen. Samalla Lim huomautti, että uusiksi. hän kertoo. n seatec 2019 13