seatec 2019 - Page 46

NEW ON BOARD Champion Door Oy toimitti jättioven Saksaan Champion Door toimitti Rostockiin Neptun Werftille (osa Meyer Werft Papenburgia) 1-lehtisen nosto-oven joka on luokassaan yksi maailman suurimmista. O vella on leveyttä 60 m ja korkeutta lähes 50 metriä, eli oven elinkaarikustannukseen. Champion Doorin kehittämien suurten koko on n. puolet jalkapallokentän koosta. Ovi on suunni- telak­kaovien etuja ovat kokoon nähden kohtuullinen paino ja erin- teltu ja valmistettu Suomessa Champion Door Oy:n Nivalan teh- omainen tuulikuorman kestävyys. Kangasnosto-ovien tekniikka on taalla. Ovet suunnitellaan tapauskohtaisesti asiakkaan vaatimus- myös erittäin luotettava kylmissä ja kosteissa olosuhteissa. Läm- ten ja toiveiden mukaisesti. pöeristetty ovimalli NK4 Warm varustettuna pakkasenkestävällä Champion Doorin ovitekniikka soveltuu erittäin hyvin suu- kankaalla on suosittu pohjoisen kylmissä olosuhteissa. riin ovikohteisiin, erityisesti laivatelakoiden ja satamien käyttöön. Suurten telakkaovien lisäksi yhtiön valikoimasta löytyy usei- Oven nostomekanismin ansiosta ovet eivät vaadi maassa kulke- ta ovivaihtoehtoja mm. lentokonehangaareihin, teollisuuteen ja via kiskoja eivätkä ylimitoitettuja kehysrakenteita, jonka ansios- nosturiaukkoihin. n ta rakennuskustannuksissa syntyy säästöä. Ovien tekniikka on lä- hes huoltovapaa, joka siten myös vaikuttaa edullisesti oven koko 46 seatec 2019 Lisätietoja: www.championdoor.com