seatec 2019 - Page 45

ISOVERin OEM-eristysratkaisut OEM-valmistajilla on monenlaisia eristystarpeita. Erilaiset koneet ja laitteet tarvitsevat erilaisia eristystuotteita: lämmön- ja paloeristystuotteita sekä ääneneristys- tai äänenvaimennustuotteita. I SOVER valmistaa eri käyttökohteisiin kolmea erilaista mineraa- tetty sideaineeton lasivillatuote ja teollisuuden pakokaasu- tai il- livillatyyppiä. Tuotevalikoima kattaa perinteiset lasi- ja kivivilla- mastoinnin vaimentimissa käytetyt ULTIMATE-eristeet. tuotteet sekä uusimpana innovaationa ULTIMATE-mineraalivilla- Teräs- ja harkkopiippujen palo- ja lämmöneristyksiin tuotteet, joissa yhdistyvät kaikki perinteisten lämmön-, äänen- ja ISOVER-tuoteryhmästä löytyy korkeita lämpötiloja kestävät ­ paloeristystuotteiden edut. Oikein valittu eristetyyppi tarkoittaa ULTIMATE- ja kivivilla-putkieristeet, eristematot ja -levyt sekä hyb­ OEM-valmistajien tuotteille entistä paremmin toimivaa eristysrat- ridituotteet. Kahden kuidun yhdistelmäeristeet helpottavat valmis- kaisua ja loppuasiakkaille enemmän lisäarvoa. piipun kokoamista sekä varmistavat eristeen toimivuuden myös Lämmön- ja ääneneristyksiin sopiva ja taloudellinen eristys- korkeissa lämpötilapiikeissä. ratkaisu on ISOVERin lasivilla tai ULTIMATE-mineraalivilla. Molem- Valmistamme myös lasivillakuiduista eristeratkaisuja, jotka pien tuotteiden lämpö- ja äänitekniset ominaisuudet ovat erin- ovat sideaineettomia ja vähentävät VOC-päästöt minimiin. Näitä omaiset myös tiheydeltään alhaisemmilla tuotteilla. Tämä tarkoit- voidaan turvallisesti käyttää tulisijoissa, takoissa, saunan kiukais- taa lopputuotteen pienempää painoa ja nopeampaa asennusta tai sa sekä kodinkoneissa. käsittelyä. Lasivilla- ja ULTIMATE-eristeiden äänitekniset ominai- suudet (ominaisvirtausvastus kPa x s/m²) ovat erinomaiset. ISOVER tarjoaa myös OEM-asiakkaille harkittuja, räätälöi- tyjä ja valmiiksi määrämittaan leikattuja eristeratkaisuja tarpeen mukaan. n Kysy rohkeasti me autamme mielellämme! Herkko Miettinen Ilman ominaisvirtausvastus (DIN EN 29053) kPaxs/m 2 ULTIMATE mineraalivilla Kivivilla 24 - 30 (kg/m 3 ): ≥ 13 30 - 50 (kg/m 3 ): ≥ 5 40 - 50 (kg/m 3 ): ≥ 30 70 (kg/m 3 ): ≥ 18 juha.mielikainen@saint-gobain.com 60 - 70 (kg/m 3 ): ≥ 48 100 (kg/m 3 ): ≥ 25 80-100 (kg/m ): ≥ 70 120 (kg/m ): ≥ 35 3 herkko.miettinen@saint-gobain.com 3 Juha Mielikäinen Lisätietoja: www.isover.fi www.isover-technical-insulation.com Oli sitten kysymys äänenvaimennuksesta ilmastointi­ koneissa tai sen osista, ULTIMATE-eristeillä se onnistuu varmasti. ULTIMATE-kuidun korkea sulamispiste (1  000 C°) takaa eristeen toimivuuden laajalla lämpöalueella esim. teollisuuden vaativissa savukaasuvaimentimissa. Asetus rakennusten paloturvallisuudesta astui Suomessa voimaan 1.1.2018. Tämä korvaa vanhan asetuksen, RamK E1. 19§. Asetuksessa määrätään, että ilmakanavien seinämät ja osat (vaimentimet) on rakennettava vähintään A 2 -s 1 , d 0 -luokan tarvik- keista. ISOVERin ilmastointiin tarkoitetut päällystetyt mineraalivillatuotteet täyttävät tämän vaatimuk- sen. Lasivilla- ja ULTIMATE-eristeiden valmistus- prosessi on ainutlaatuinen, ja valmiin tuotteen eristekuidut ovat hyvin ohuita ja pitkiä. Tämä tar- koittaa muun muassa eristeen hyvää pitkäaikais- ta tärinänkestävyyttä laitteissa. Hyviä esimerkke- jä ovat mm. teollisuuden turbiinieristyksissä käy- seatec 2019 45