seatec 2019 - Page 44

NEW ON BOARD ASIANTUNTIJAOSAAMISTA MONIMUTKAISTEN LASIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUUN V uonna 2007 perustettu suomalainen insinööritoimisto Alvars Oy tarjoaa innovatiivisia suunnittelu- ja tuotekehityspalvelui- ta laivanrakentajille ja muille meriteollisuuden toimijoille. Yrityk- sen keskeisintä osaamisalaa ovat vaativien lasi- ja teräsrakentei- den suunnittelu sekä erilaiset meritekniset ratkaisut, kuten pro- jektikuljetusten nosto- ja kiinnityssuunnitelmat. Alvars Oy:n suunnitteluosaamista on hiljattain nähty muun muassa ”Mein Schiff 1” -laivassa, jonka nk. Timantti-rakennetta yritys oli suunnittelemassa. Risteilyalus toimitettiin TUI Cruises -va- rustamolle Meyerin Turun telakalta huhtikuussa 2018. Timantti on risteilyaluksen potkurien yläpuolella sijaitseva suurikokoinen lasi- ja teräsrakenne, leveydeltään 50 metriä ja kor- keudeltaan kaksi kansiväliä. Uniikki lasirakenne on esimerkki siitä, miten arkkitehtisuunnitelmat ja suunnittelijoiden erityisosaaminen yhdistyvät visuaalisesti vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Vastaavan kokoluokan timanttirakennetta ei ole ennen risteilylaivoilla nähty. ”Olemme suunnitelleet useita lasirakenteita erilaisiin ristei- lyaluksiin. Timantti on erinomainen esimerkki osaamisestamme lasin ja teräksen yhdistämisessä”, kertoo Henri Hyvönen, Alvars Oy:n projekti-insinööri. Timantti oli suuren kokonsa ja monimutkaisen muotonsa vuoksi haastava kohde suunniteltavaksi. Teräsprofiilien asemoin- ti vaati huolellista suunnittelua, sillä lasit tarvitsevat tasaisen asen- nuspinnan ja profiilien sisäpuoliset liitokset ovat matkustajien nä- kyvillä. Rakenteen tuli olla toimiva, kestävä ja myös näyttää hyväl- tä risteilymatkustajan näkökulmasta katsottuna. ”Rakenteen perussuunnittelun toteutti Meyer Turku. Meidän vastuullamme oli työpiirustukset, rakenteen integroiminen laivan runkoon sekä osakokonaisuuksien kuten joustavan liitoksen, la- sien ja teräsrakenteen sovittaminen keskenään. Asennusta var- ten rakenne jaettiin kolmeen erilliseen moduuliin ja kullekin mo- duulille tehtiin nostosuunnitelma”, Hyvönen toteaa. Suunnittelun helpottamiseksi luotiin parametrinen 3D-malli. ”3D-malli oli oleellinen tekijä suunnittelutyön joustavuuden takaamisessa. Sen avulla mahdollistettiin muutosten tekemisen vaivattomuus projektin eri vaiheissa. Timantti-rakenteen suunnit- telu kesti noin kuusi kuukautta”, Hyvönen toteaa. Alvars Oy osallistui myös telakan, konepajan ja lasirakenteen toimittajan välisen yhteistyön koordinointiin. Yhteistyö eri toimi- joiden välillä oli sujuvaa läpi koko projektin. ”Yhteistyön tuloksena aikaansaatiin ainutlaatuinen loppu- tulos. Timantti on uniikki ja näyttävä kokonaisuus, joka varmasti kiinnittää risteilyasiakkaan huomion. Se on todellinen kiintopis- te Mein Schiff 1 -laivan ilmeessä ja meillä oli kunnia olla osa tätä projektia”, Hyvönen toteaa lopuksi. n Lisätietoja: www.alvars.fi 44 seatec 2019