seatec 2018 - Page 43

WE Techin ja Danfoss Drivesin yhteistyö luo jatkuvia säästöjä asiakkaille ja ympäristölle, iloitsevat WE Tech Solutionsin toimitusjohtaja Mårten Storbacka (vas.) ja Danfoss Drivesin avainasiakaspäällikkö Harri Haikonen. Hyödyntämällä luotettavia ja tuttuja tekniikoita, kuten taa- juusmuuttajia, akkujärjestelmiä ja tehokkaita kestomagneettiko- neita, alusten sähköverkkojen suunnittelu ja toteutus on yksin- kertaista. Älykkäällä sähköverkkosuunnittelulla alusten energia- tehokkuutta voidaan helposti parantaa jopa 30 %. Lisäksi energianvarastointiratkaisu (akusto) varmistaa, että energiaa on erittäin nopeasti  käytettävissä nopeissa kuorman muutostilanteissa sekä aluksen sähköverkon varmentaminen säh- kökatkosten varalta. Norjalainen Rederiet Stenersen on ensimmäinen varus- tamo, joka on valinnut WE Techin energianvarastointiratkaisut kahteen 17  500 dwt:n säiliöalukseensa. Näihin ratkaisuihin si- sältyy ­Danfossin taajuusmuuttajatekniikkaa. Stenersen uskoo tä- män uraauurtavan teknologian vahvistavan markkina-asemaan- sa ja kilpailuetuaan, sekä kannustavan muitakin yrityksiä sitou- tumaan alan uusiin standardeihin ja tulevaisuuden vihreämpään teknologiaan. ”Hyvä yhteistyömme Danfossin kanssa takaa sen, että voim- me katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen”, sanoo Storbacka. ”Olen varma, että yhteistyömme hyödyttää molempia yrityksiä. Ja mikä tärkeintä, se luo jatkuvia säästöjä asiakkaillemme ja ympäristöl- le.”   n Lisätietoja: www.wetech.fi drives.danfoss.fi seatec 2018 43