seatec 2018 - Page 4

PÄÄKIRJOITUS 2018 DIGITUULTA PURJEISSA JULKAISIJA Digitalisaatio ja disruptio nostattavat isoja aaltoja meriteollisuudessa. Suomeen on kehittymässä kokonainen älykkään meriteollisuuden klusteri, joka palvelee sekä laivanrakennus- ja offshore- teollisuutta että varustamoita ja satamatoimintaa. Älykkään meriteollisuuden syntyä siivittävät mm. nouseva polttoaineen hinta, tiukentuva sääntely ja – tietenkin – teknologian kehittyminen. PubliCo Oy Pälkäneentie 19 A 00510 Helsinki Puh. 020 162 2200 info@publico.com www.publico.com Oxford Researchin parin vuoden takaisessa raportissa todetaan, että älykkään meriteolli- suuden klusteri syntyy kahden Suomelle merkittävän toimialan leikkauskohtaan: meriteollisuu- den liikevaihto on yli 5 miljardia euroa vuosittain ja tietotekniikkateollisuuden jopa 10 miljardia TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI euroa vuosittain. Vappu Virtanen Jos aivan rehellisiä ollaan, niin ei suomalaisista meriteknologian yrityksistä älyä ole puuttu- nut kyllä aikaisemminkaan. Älykkäitä järjestelmien ja ohjelmistojen toimittajia on useita ja sel- laiset yritykset kuin NAPA, Eniram, Wärtsilä, ABB ja Steerprop ovat maailman huippua. Liittolai- GRAPHIC DESIGN Riitta Yli-Öyrä siksi ne voivat napata ns. perinteisiä tietotekniikka- ja ohjelmistoyrityksiä (esim. Symbio, Tieto, Ixonos), jotka etsivät uusia asiakkaita uudelta sektorilta. Digitalisaation jatkuvasti pienentäessä toimialarajoja, IT-yritysten voi hyvinkin olla mielekästä muokata samoja ratkaisuja eri toimialoille. Oxford Researchin haastattelututkimuksen mukaan digivallankumous voi kuitenkin tökkiä, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Jaakko Lätti koska ICT- ja meriyritysten välillä on vähänlaisesti kontakteja. Toinen keskeinen haaste on meri- sektorin konservatiivisuus, mikä voi estävän uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Kolmanneksi haas- teeksi haastatellut nimesivät meriklusterin ”omalaatuisuuden” asiakkaiden tarpeiden, teknolo- gian soveltumismahdollisuuksien ja toimialan sääntelyn suhteen. Yrityshaastatteluissa älykkään meriteollisuuden teknologioista eniten kiinnostusta herätti TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Jarkko Böhm Merja Kihl Ari Mononen teollinen internet: esimerkiksi etämonitorointi, ennakoiva huolto sekä laivaston hallinnointi ovat kaikki kiinnostavia asioita toimialalla. Etämonitoroinnin pitemmän tähtäimen sovelluskohde on tietenkin miehittämätön laiva. Kauko-ohjattavat ja autonomiset alukset merkitsevät suurta muutosta merenkulkuun seuraa- PAINOPAIKKA PunaMusta Oy van vuosikymmenen aikana ja ohjaavat alan digitalisaatiota. Pioneerin viittaa tällä osastolla kantaa Rolls-Royce, joka perustaa tänä vuonna kauko-ohjat- tavien ja autonomisten alusten ja tekoälyn tutkimuskeskuksen Turkuun. Tutkimuskeskuksen pe- rustaminen tarkoittaa Rolls Roycen autonomisen meriliikenteen kehitysresurssien keskittämistä KANSIKUVA Costa Crociere S.p.A. Suomeen. Rolls-Roycen uuden tutkimuskeskuksen strategisina kumppaneina ovat VTT ja Tam- pereen teknillinen yliopisto sekä lukuisat suomalaiset alan pk-yritykset. Rolls-Roycen kehityskeskus tulee tekemään tiivistä yhteistyötä syyskuussa 2016 käynnisty- neen autonomisen meriliikenteen ekosysteemin kanssa. Ekosysteemi tuo yhteen globaalit edel- läkävijät ja ketterät ICT-alan startupit. Tavoitteena on luoda maailman ensimmäiset miehittämät- tömät merenkulun ratkaisut ja verkosto vuoteen 2025 mennessä. Tekes on sitoutunut rahoittamaan ekosysteemin kehittämistä ja edistämään uusien inno- vaatioiden markkinoille tuloa tulevina vuosina. Tästä esimerkkinä on päätös rahoittaa ekosystee- miin kuuluvaa merkittävää 11 yrityksen ja 9 tutkimuslaitoksen DIMECC Design for Value (D4V) -yhteistyöprojektia, jossa ennakoidaan digitalisaation synnyttämiä muutoksia merilogistiikan ar- voketjuissa. Elokuussa tuli myös tervetullut tieto, että iitseohjautuva meriliikenne saa oman testialueen Suomen länsirannikolle. Testialuetta hallinnoi ja valvoo DIMECC Oy, joka johtaa huippuyritysten kansainvälistä One Sea -ekosysteemiä. Maailman ensimmäinen kaikille avoin testialue on ristitty Jaakonmereksi edesmenneen tohtori Jaakko Talvitien työn kunniaksi. Ilahduttavaa projektissa on myös se, että perinteinen PPP-malli (Public Private Partnership) laajenee ottamaan mukaan neljännen P:n eli ’People’. PETRI CHARPENTIER 4 seatec 2018 © 2018 PubliCo Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osittainenkin kopiointi ilman julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.