seatec 2018 - Page 37

28,2-metrinen hinaaja Svitzer Hermod on tiettävästi ensimmäinen kaupallinen etäoperoitava alus, joka on saanut liikennöintiin viralliset luvat ja luokituslaitoksen myöntämän luokituksen. ” Kun kauko- ohjausjärjestelmää asennettiin Istanbulin telakalla, Turkissa tapahtui vallankaappausyritys. R olls-Roycen Turussa kehittämä kau- ”Ennen käytännön koetta olimme että etäohjatut kaupalliset alukset alkavat ko-ohjausjärjestelmä asennettiin kan- jo testanneet ohjausjärjestelmää labora- liikennöidä vuosikymmenen loppuun men- sainvälisesti toimivan tanskalaisen Svitzer- torio-olosuhteissa Suomessa”, Lindborg nessä. varustamon 28,2-metriseen hinaajaan mainitsee. ”Kyseessä on tiettävästi ensimmäi- MONTA VAIHTOEHTOA nen kaupallinen etäoperoitava alus, joka RADIOLINKKIÄ VARTEN ”Kauko-ohjattua hinaajaa testattiin on saanut liikennöintiin viralliset luvat ja Laivan etäoperoinnissa tarvittava telemet- Kööpenhaminan satamassa ensimmäistä luokituslaitoksen myöntämän luokituk- riajärjestelmä on niin ikään Rolls-Roycen kertaa helmikuussa 2017. Ohjausjärjestel- sen.” Suomessa suunnittelema. Svitzer Hermodiin. Alus oli rakennettu Is- tanbulissa vuonna 2016. män suunnittelu alkoi elokuussa 2016”, Vaikka aluksella on myös pysyvä lii- ”Kauko-ohjauslinkkinä voidaan käyt- kertoo johtaja Iiro Lindborg Rolls-Roycesta. kennöintilupa, sitä ei vielä toistaiseksi ole tää joko matkapuhelinverkkoa, satelliitti- Testeissä laivaa etäoperointiin varus- tarkoitus käyttää miehittämättömänä va- verkkoa tai mikroaaltolinkkiin perustuvaa kituisessa liikenteessä. suunnattavaa radioverkkoa”, Lindborg se- tamon pääkonttoriin sijoitetusta ohjaus- keskuksesta. Rolls-Roycessa on kuitenkin arvioitu, littää. seatec 2018 37