seatec 2018 - Page 34

” Yleensä pk- yritykseltä loppuu ensimmäiseksi tila kesken. ”Työllistetään enemmän mitä STX työllisti telakan loppuvaiheessa”, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen kertoo. ”Jokaisen yrityksen ei tarvitse käy- konen näkee teollisuuspuiston tarjoavan ”Me olemme toiminnan mahdollis- dä hakuprosessia erikseen läpi, vaan toi- paljon mahdollisuuksia pienille ja keskisuu- taja. Pidämme tilat ja laitteet kunnossa, mitaan yhden yhteisen luvan puitteissa. rille yrityksille. tarjoamme sähkön, lämmön, kaasuver- Tämä on aika ainutlaatuista Suomessa”, ”Keskeisin hyöty on infrastruktuuri. koston ja muut peruspalvelut, jotta yritys Meillä on ollut koko ajan tuotantotiloissa voi keskittyä omaan bisnekseen”, Luuk- ”Me kiinteistöyhtiönä vastataan sii- yrityksiä, jotka tekevät niissä projektitoimi- konen kuvailee. tä, että yritykset toimivat luvan mukaises- tuksia. Näillä yrityksillä on oma toimipaik- ti. Me raportoimme yhteisesti viranomaisil- ka jossakin muualla.” hän toteaa. Timo Luukkonen suhtautuu teolli- suuspuiston tulevaisuuteen luottavaisesti. le koko alueen puolesta”, Luukkonen ku- ”Yleensä pk-yritykseltä loppuu en- Kiinteistöyhtiö parantaa alueen toimivuut- vailee yhteisen ympäristöluvan käytäntöjä. simmäiseksi tila kesken. Se haluaisi työn ta ja rakentaa lisää palveluita jatkossakin. Hänen mukaansa yhteinen ympäris- alle jonkin ison projektin, jota se ei voi to- Alueella toimiville yrityksille se ­haluaa teuttaa omissa tiloissaan. Silloin se tulee entistä paremmat toimintaedellytykset. meille ja vuokraa meiltä tilaa.” Niille on kysyntää, sillä laivanrakennus pi- tölupa on toiminut hyvin. ”Ei siinä ole ollut mitään ongelmia tai väärinkäytöksiä. Yritykset ovat sitoutuneet siihen hyvin.” Luukkosen mielestä käytäntö saisi le- vitä muuallekin Suomeen. Järjestely tuo joustavuutta pk-yrityk- tää teollisuuspuiston yritykset kiireisenä selle: tuotantotilaa voi vuokrata niin pal- ainakin lähitulevaisuuden. Rauma M ­ arine jon ja niin pitkäksi aikaa kuin yrityksen pro- Constructions ja Puolustusvoimat solmi- jekti vaatii. vat keväällä 2017 suunnittelusopimuk- ”Kyllähän se viranomaistakin helpot- Teollisuuspuisto avaa myös pienem- sen ­Laivue 2020 -hankkeesta, johon kuu- taa, että voi valvoa laajempaa aluekoko- pien toimijoiden tuotteille väylän saada luu neljän uuden monitoimikorvetin suun- naisuutta yksittäisten piippujen sijaan.” tuotteensa vientiin. Seaside Industry ­Parkin nittelu. Seaside Industry Park on luotu suu­ rien yritysten tarpeisiin, mutta Timo Luuk- 34 seatec 2018 laiturilta laivataan ja toimitetaan monen pk-yrityksen tuotteita maailmalle. Toteutuessaan se työllistää aluetta pitkäksi aikaa. n