seatec 2018 - Page 31

R MC:llä eli laivanrakennusyhtiö Rau- ma Marine Construction Oy:llä pitää kiirettä. Elokuussa veteen laskettiin yhtiön ensimmäisen aluksen köli. 158-metrinen matkustaja-autolautta on tanskalaisyritys Molslinjenin tilaama, ja sen on tarkoitus aloittaa liikennöinti syksyllä 2018 Tanskan saaristossa. Rakennusaltaassa on myös Suomen ympäristökeskuksen omistama tutkimus- alus Aranda, jota peruskorjataan. Alus on katkaistu, koska sitä pidennetään seitse- män metriä. RMC sijaitsee Seaside Industry Parkis- sa, raskaalle teollisuudelle suunnitellussa teollisuuspuistossa, josta se on vuokran- nut itselleen 30 vuoden sopimuksella ra- kennusaltaan, sen ympärillä olevat varus- telaiturit, nosturit ja konttorirakennuksen. ”Kaikki terästuotannon koneet ja laitteet ovat meidän omaisuutta. Vuok- raamme tarpeen mukaan tuotantotilaa, vaikka niissä ovat meidän omat laitteet si- sällä”, RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pön- tynen kertoo. RMC on potkurilaitteita valmistavan Rolls-Royce Oy Ab:n ohella yksi teollisuus- puiston veturiyrityksistä, joiden ympärille Seaside Industry Park on pitkälti suunni- teltu ja rakennettu. ”Ne ovat ylivoimaisesti suurimmat yritykset, jotka ovat meillä vuokralaisi- na. Heidän ympärilleen teollisuuspuistos- sa toimivien yritysten verkosto pääosin ra- ” Alus on katkaistu. Seaside Industry Park jatkaa kehittymistään Rauman entisellä telakka-alueella. Raskaan teollisuuden teollisuuspuisto työllistää entistä enemmän työntekijöitä, ja aluetta kehitetään valoisaan tulevaisuuteen uskoen. kentuu”, Rauman Meriteollisuuskiinteis- töt Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen kertoo. Rauman Meriteollisuuskiinteistöt on Rauman kaupungin omistama kiinteistö- yhtiö, joka hallinnoi ja kehittää ­Seaside Industry Parkia. Alueella toimivat yritykset muodostavat itse yritysverkoston, joka läh- tökohtaisesti tuottaa veturiyrityksille mut- ta myös muillekin palveluita teollisuuspuis- tossa. Esimerkiksi maalaamoyrittäjä tuottaa alueen pintakäsittelypalvelut sekä RMC:lle että Rolls-Roycelle, mutta tarpeen mukaan se palvelee muitakin. ”Koko puisto 6WFVFVW&WW&L:F7FVfWGW&&G7FVVƐ6V&G7FV76FW7<:N( WVЦVFFV6VFV2#3