seatec 2018 - Page 25

” Teollisuuden johtavat yrityskumppanit toimivat johtoryhmänä. Etäohjattavat ja autonomiset rahtialukset ja automatisoidut satama- ja lastijärjestelmät ovat todennäköisesti ensimmäisiä merialan automatisoinnin konkreettisia pilottihankkeita ja -sovelluksia. S uomen vakaa tavoite on kehittää kilpailukyvyn kehittämisessä. Tavoite on teemi on keskeinen osa Suomen digitali- maailman parhaat autonomisen me- saanut myös ensisijaisen tärkeää poliit- saatiostrategiaa. riliikenteen sovellukset. Digitalisaatio on tista tukea maan hallitukselta, jonka mu- Autonomisen meriliikenteen liiketoi- vahvasti mukana Suomen meriklusterin kaan autonomisen meriliikenteen ekosys- mintaekosysteemihankkeella (One Sea) seatec 2018 25