seatec 2018 - Page 21

Testialuetta hallinnoi ja valvoo DIMECC Oy, joka johtaa huippuyritysten kansainvälistä One Sea -ekosysteemiä. Perustajakumppanit ovat ABB, Cargotec (MacGregor ja Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto sekä Wärtsilä. Taustatukea on tullut sekä Meriteollisuus ry:ltä että Tekesiltä. DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala toteaa, että One Sea on malliesimerkki edistyksellisestä yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöstä. BISNESKÄRJELLÄ, toteaa Kulmala ja tarkentaa, että nyt ei EI TEKNOKÄRJELLÄ puhuta niinkään teknologioista kuin liike­ Kulmalan mukaan tämä on juuri sitä, mitä toiminnasta: teknisiä ratkaisuja on jo ole­ EU-komissio on suositellut niin Suomelle massa, nyt täytyy vaan rakentaa toimivia kuin koko Euroopallekin – nyt puhutaan konsepteja, joilla tehdään rahaa. ” Testialue on ristitty edesmenneen tohtorin työn kunniaksi. yritysvetoisesta, mahdollisimman avoimes­ One Sea -ekosysteemijohtaja Päi­ ta innovaatioekosysteemistä, joka luo Suo­ vi Haikkola toteaa, että Jaakonmeren au­ melle innovaatioiden lisäksi uutta kansain­ tonomiset alukset voivat hyvinkin olla se välistä vetovoimaa, investointeja ja niiden disruptio, joka muokkaa koko marinen ­ mukana kasvua ja työpaikkoja. uuteen uskoon. ”Tässä on potentiaalia ­ JOKAMIEHEN MERI ”Jaakonmeri luo Suomeen hyvin­ muuttaa ihan meriliikenteen perusperi­ Yritykset, tutkimuslaitokset ja muut tahot, vointia. Autonomisen meriliikenteen yleis­ aatteita, kun autonomisten alusten kautta jotka haluavat tehdä Jaakonmerellä teste­ tyminen tuo tullessaan valtavan tarpeen siirrytään kohti pienempiä yksikkö­kokoja jä, voivat ottaa DIMECC:iin yhteyttä One etäohjaukselle kansainvälisesti – ja me ha­ ja päästään eroon turhista välikäsistä toi­ Sea -verkkosivuston kautta. DIMECC pyy­ luamme koko tämän kakun Suomeen”, mituksissa.” tää halukkailta testaajilta tarvittavat tiedot seatec 2018 21