seatec 2018 - Page 16

Meritekniikan professori Pentti Kujala Aalto-yliopistosta ei ole vielä erityisen huolissaan kiinalaistelakoiden noususta risteilijäbisnekseen. R isteilijämarkkina käy nyt niin kuuma- na, että uudet pelurit mielivät saada oman osansa kakusta. Jättihankkeissa saa- tetaan käyttää alliansseja: esimerkiksi kii- nalaiset rakentavat ensimmäistä risteilijä- alustaan yhteistyössä italialaisen Fincan- tierin kanssa. Carnival Cruises -varusta- mon tilaama alus kuitenkin tehdään Kii- nassa ja asialla on tankkereista ja kontti- 16 seatec 2018 ” Kiinalaistelakat ovat haku päällä.