seatec 2018 - Page 11

” Tilauskanta ulottuu nyt seitsemän vuoden päähän. Meyer Turun toimitusjohtajan Jan Meyerin mukaan investoinnit ovat telakalle iso hyppäys eteenpäin telakan valmistautuessa kasvavaan kansainväliseen kilpailuun. Turun telakan pääluottamusmies myös Turun telakan nykyisen 600 tonnin Ramirent on toimittanut vuokrakalus- Osmo Salo on todennut, että investoin- nosturin modernisointi, kunnossapito ja toa ja palveluita telakalle jo vuodesta 2002, neilla on positiivisia vaikutuksia henkilös- huolto-osat. joten mistään kokonaan uudesta asiasta ei töön, kun väkeä tarvitaan lisää. Jan ­Meyer Goliath-nosturi kolminkertaistaa – ole kysymys. Uusi sopimus kuitenkin täy- arvioi toukokuussa 2017 Turun Sanomille, yhdessä vanhan 600 tonnin nosturin kans- dentää ja tehostaa telakan ja R ­ amirentin että telakan työntekijöiden määrä kasvaa sa – Turun telakan päivittäisen nostoka- välistä yhteistyötä ja kattaa nyt myös di- yli 2  000:een ja työllistämisvaikutus noin pasiteetin ja mahdollistaa isompien ja pi- gitaalisia palveluita kuten kalustonhallin- 20  000:een vuoden 2018 loppuun men- demmälle varusteltujen suurlohkojen ra- taa ja koneohjausta. Tätä kautta paranne- nessä.  kentamisen ja nostamisen. Tehokkuutta taan tuottavuutta ja turvallisuutta telakalla. tuo myös Konecranesin TRUCONNECT- NOSTURIEN KUNINGAS etävalvonta, jonka ansiosta mm. suunnit- UUTTA PUTKEEN Aikaisemmin tiedotetuista investoinneista telemattomien seisokkien kestoa pysytään Meyerin risteilijätilauskanta ulottuu nyt huomattavin oli keväällä 2016 ilmoitettu vähentämään. seitsemän vuoden päähän. Telakalla arki on väliin kuin yhtä juhlaa, kuten esimerkik- Konecranesin toimittama uusi 1 200 ton- nin Goliath-nosturin. ”Goljatin” kustan- MYÖS VUOKRAKALUSTOA si 13. syyskuuta järjestetyssä teräksenleik- nus on noin 35 miljoonaa euroa. Kaikkea kalustoa ei ole tarkoitus ostaa kausseremoniassa, jossa juhlistettiin uutta Costa Smeraldaa. Konecranes vastaa nosturin suunnit- omaksi. Kesäkuussa tiedotettiin ­Ramirentin telusta, tarkkuuskomponenteista, sähkö- ja Meyer Turku Oy:n solmineen monivuo- asennuksista, automaatiojärjestelmistä ja tisen yhteistyösopimuksen Turun telakalle Cruises rakennekomponenteista, kun taas Meyer vuoteen 2020 asti. Sopimus on jatkoa jo 180   000 tonnin risteilijästä, jotka tuo- Turku rakentaa nosturin pääkannatinpuo- vuosia jatkuneelle yhteistyölle telakalla ja vat telakan rautakourille puuhaa vuo- min omissa tuotantotiloissaan. Pohjoismai- se kattaa telakan alueella mm. teline- ja siksi eteenpäin. LNG:n voimin operoi- den suurin pukkinosturi otetaan käyttöön sääsuojatyöt, huoltosähkötoiminnot sekä vat ­Costa-alukset toimitetaan asiakkaalle toukokuussa 2018. Sopimukseen sisältyy nostinvuokrauksen. 2019 ja 2021. n Smeralda on ensimmäinen ­ Costa -yhtiön tilaamasta kahdesta seatec 2018 11