seatec 2018 - Page 45

INNOVAATIOITA LAIVANRAKENNUKSEEN JA VAATIVIIN ERIKOISKULJETUKSIIN TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN A lvars Oy on Raisiossa toimiva suomalainen insinööritoimis- to, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia tuotekehityspal- veluita ja projektisuunnittelua. Vuonna 2007 perustetun yrityk- sen juuret ovat vahvasti meriteollisuudessa. ”Kymmenen vuoden aikana yrityksellä on ollut monenlaisia vaativia projekteja. Viime aikoina olemme muun muassa suunni- telleet risteilyaluksiin lasirakenteita, kuten lasikatoksia”, kertoo Alvars Oy:n toimitusjohtaja Mika Laiho. Laivojen lasikatokset ovat joko avattavia tai kiinteitä raken- teita. Suurimmat risteilyalusten lasikatokset voivat olla jopa koko laivan levyisiä ja kaksikerroksisia, joten niihin tarvitaan tarkat lu- juuslaskelmat ja huolella laaditut valmistus- ja asennuspiirustukset. la – vaikkapa suurikokoisia paaluja, laivojen ja offshore-lauttojen ”Äskettäin suunnittelimme erääseen risteilyalukseen suuri- lohkoja sekä muita erikoisosia. Niiden turvallista kiinnitystä ja kul- kokoisen perälaivan lasirakenteen. Tämäntyyppiset laivan runkoon jetusta varten on tehtävä huolelliset laskelmat ja raportit, jotka vi- integroitavat erikoisrakenteet kuuluvat ydinosaamiseemme”, Lai- ranomaiset vielä hyväksyvät”, selittää Laiho. ho mainitsee. ”Usein tällaisten projektilastien kiinnitykset hitsataan suo- Lasi- ja teräsrakenteiden suunnittelun lisäksi Alvars Oy:n eri- raan laivan kanteen. On myös tutkittava laivakuljetuksessa käyte- koisosaamisalaa ovat erilaiset meritekniset ratkaisut, kuten meri- tyn aluksen kansirakenteet ja varmistettava, että ne kestävät kul- kuljetusten kiinnityssuunnitelmat. jetuksen. Turvallisuusasiat ovat meille tärkeitä.” n ”Laivakuljetuksilla siirretään monesti sellaisia kappaleita, joi- ta olisi mahdotonta siirtää paikasta toiseen muutoin kuin laivoil- Lisätietoja: www.alvars.fi BOLIDECK GLOW TUO HOHTOA RISTEILIJÄN KANNELLE Bolidt on tuonut markkinoille ainutlaatuisen, ”maailman ensimmäisen” pimeässä hohtavan kansiratkaisun, joka on suunniteltu risteilyaluskäyttöön. Uuden kansimateriaalin yöaikainen hohtavuus saadaan aikaan aurinkoenergialla, jota on kerätty ja varastoitu päivän mittaan. K ansi- ja lattiarakenteisiin erikoistunut Bolidt esitteli uuden Van Overbeekin mukaan Bolideck tuotteensa kaksivuotisen tutkimus- ja kehitysprojektin jäl- Glow -materiaali on huomiota herättävä keen. Tutkimusta tehtiin yrityksen omistamassa Hendrik-Ido- ja esteettisellä tavalla silmiinpistävä. Lisäk- Ambachtin Innovaatiokeskuksessa. si se toimii myös energiatehokkaasti, kos- Uusi Bolideck Glow -kansimateriaali voidaan yhdistää ka se vähentää muun valaistuksen tarvetta. Ulkokäytössä hohta- ­ Bolideck Select- ja Bolideck Future Teak -kansijärjestelmiin, joita vuus saadaan aikaan hyödyntämällä päivällä varastoitua aurinko- jo käytetään laajalti risteilyaluksilla ympäri maailmaa. energiaa, joka pimeän aikaan voidaan muuttaa ulkovalaistukseksi. ”Olemme maailman ensimmäinen yritys, joka on kehittänyt Bolidtin uusi materiaali voi myös parantaa turvallisuutta, jos hohtavan kansimateriaalin risteilyaluksissa käytettäväksi”, selit- materiaalia käytetään osoittamaan ja valaisemaan hätäpoistumis- tää Bolidtin meriteollisuusdivisioonan johtaja Jacco Van Overbeek. reittejä. Hohtavan materiaalin avulla voidaan nimittäin varmis- ”Bolidt antaa laivasuunnittelijoille yhä vapaammat kädet luo- taa, että laivan kansirakenteet pysyvät selkeästi näkyvissä pilk- da uusia jännittäviä konsepteja, jotka toimivat yhdessä kaikkien kopimeässäkin. n mahdollisten laiva-arkkitehtuurin suunnitelmien kanssa. Nyt he voivat laajentaa luovia ajattelumallejaan ja luoda uudenlaisia te- Lisätietoja: www.spt-painting.fi hosteita pimeässä hohtavien kansirakenteiden avulla. Uusi esi- merkki tästä on Bolideck Glow.” (Bolideck ® on rekisteröity tavaramerkki.) seatec 2018 45