seatec 2018 - Page 44

NEW ON BOARD CHAMPION DOOR TOIMITTAA SUURIA OVIA LAIVATELAKOILLE C hampion Door Oy toimittaa tämän ja ensi vuoden aikana mo- nia suuria ovia ulkomaisille sekä kotimaisille laiva­telakoille. Toimitettavat ovet ovat erittäin suurikokoisia, leveydeltään 30–60  m ja korkeudeltaan jopa 50 m korkeita 1-osaisia ovia. ­Champion Door ‑telakkaovissa käytettävä rakenne on tavallisia kangasnosto-ovia ke- veämpi, jolloin se ei vaadi rakennuksen suhteen ylimitoitettuja ra- kenteita. Tämä tuo merkittäviä säästöjä hallin rakennuskustannuk- siin. Ovia valmistetaan eri vahvuisina, oven runkovahvuus määräy- tyy oven koon ja tuulikuormien mukaan. Huolimatta rakenteen ke- veydestä ovet ovat suunniteltu kestämään voimakkaita tuulikuor- mia, tuulenkestävyys on testattu tutkimuslaitoksessa. Telakat sijaitsevat yleensä meren rannalla jolloin komponent- tien korroosiosuojaus korostuu. Oven metalliosat ovat korroosio- suojattuja ja ovet sietävät hyvin pölyä, likaa ja kosteutta. Yksinker- taisen rakenteensa ansiosta ovet ovat lähes huoltovapaita. Nämä kaikki seikat lisäävät oven käyttöikää ja tätä kautta sen elinkaari- kustannukset pysyvät kohtuullisena. Champion Door Oy on panostanut ovien tuotekehittelyssä la. Hyvä lämmöneristys vähentää lämmityskustannuksia ja lisää työssä viihtymistä. n lämmöneristävyyteen. Yhtiön ovimalli onkin ainoa erillisellä läm- möneristyksellä varustettu suuri kangasnosto-ovimalli markkinoil- 44 seatec 2018 Lisätietoja: www.championdoor.com