seatec 2018 - Page 20

JAAKONMERI TESTAA AUTONOMISET ALUKSET DIMECC JA ONE SEA AVAAVAT MAAILMAN ENSIMMÄISEN KAIKILLE AVOIMEN TESTIALUEEN ITSEOHJAUTUVILLE LAIVOILLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: DIMECC OY S uomen länsirannikolle on syntymässä valvoo DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kul­ todellinen ”digimeri”. Eurajoen kun­ DIMECC Oy, joka johtaa huippuyritysten mala toteaa, että One Sea on malliesi­ nan edustalla sijaitseva merialue – lähes 18 kansainvälistä One Sea -ekosysteemiä. Lu­ merkki edistyksellisestä yritysten ja julki­ kilometrin pituinen ja seitsemän kilometrin van kokeiluun on myöntänyt Länsi-Suo­ sen sektorin yhteistyöstä. Ideana on, että levyinen aava – on tulevaisuudessa testi­ men ELY-keskus. Testialue on ristitty Jaa­ huippuyritysten ekosysteemi luo kokonaan alue, jossa testataan itseohjautuvaa meri­ konmereksi äkillisesti edesmenneen tohto­ uudenlaisia globaaleja läpimurtoinnovaa­ liikennettä, aluksia ja teknologioita. ri Jaakko Talvitien työn kunniaksi. tioita. 20 seatec 2018 Testialuetta hallinnoi ja