seatec 2017 - Page 41

I soista suomalaisista yhtiöistä Oasissarjan kolmatta alusta tekemässä oli- vat mm. Kone ja Wärtsilä. Koneen toimitus Harmonyyn sisälsi 13 MonoSpace-hissiä, 28 MiniSpace-hissiä – mukaan lukien 12 maisemahissiä – sekä kaksi EcoMasterliukuporrasta. Kolme kevythissiä takaa liikuntarajoitteisten matkustajien vaivat X[ZZ[Z\[Z]\HH\HZZ\B\Z\ۈ[\XXH00p]Z\ZK][Y[\]Z]\]ۙZ\ Bp0\]\ݘZZY[ZZ[H[\XXBZZ\[[Z[흙\ۋ[0X\]HڙZZ[[ܚ] [[Z]Y]Z]ZX\\\\Z\[p [0]B[ܚ]H\]^p\[۞[\\[ZZ[\\وHX\H[\HوBX\ZZ\XZX[H8$X[0P\XX[[\][ۘ[8$]Z]00^]0ZZXB]H\[X]XK\[۞HوBX\XH[X[H[0 L\[[\\\0[0 [[ܚ\HHZ\BM\[[\\\0[0 [[ܚ\K\Hۈ[[H\\Z[][Y[\]\H\[XZ[[Z\Z[ZBZZ][]]\ZK[Z[]\HZ]][[0 L  Z][[]\\XKPQTTTUPPRSPSUTSSPU0\X]\H[ZY[\[]]ZB[0XY\\\Z\[p0ݘ]XXZ[X[]\[[X]]ZX\\\\]Y\[[X[[KZ\ۈ]]H]\[H]ZX\Z[Z\\ZۚZZXKHZ[[[HZ[Y\000  HBZYH[Z\H\HXZY[000횙[[[\00[]ZZ\[[0XY\\\Z\[p]]\]\HZ][Z\H]0[]Z\H[]Z\KHH\]]]ZX\\HZ[Y]Y\]Y[][KXXZ[X[]\[\Z[Z[\ۈ8'[\]x'H[X[Z\[BX[Z\[K[\[۞HوHX\0HZ]]X][Y[][\ۚ\H\[ۘX[ZZ\][ZZY\B M[ۙ[H[X[Z\[HZ[HH^]0Z\00\Z[X[\\X]ܙZY[[[Hݘ][0Y\Z[\]P°T][[H Z\[p]Y[Z[H[X[Z\Y[ZZ[ZY[[P›0]^H[ۛ\\H^p\[۞[0 [XK[[Z[[Z[ S^Z\[[ZH]H[X[Z\XB[0[HX\]HZ\Z][B'[[ZZ[X['H[ۙ\H]Z\H[[Y\KZZY[[\[[ڙ[[ڙ[[[Y[\ڰ\[pݚZ]Y[[[Y[\ڰBX]X M‚ B