seatec 2017 - Page 39

KIVIJALAKSI Hankkeen rahoitus päättyy vuoden vaihteessa. Tapanisen mukaan kasvamaan on pantu monta hyvää taimea. ”Tarkoituksenamme on, että vuoden KUVA: MERITEOLLISUUS RY MERITEOLLISUUDEN YHDEKSI vaihteesta eteenpäin toimintaa jatkaisi pieni, mutta kansainvälinen Meri-it-alan osaamiskeskittymä, merialan kiihdyttämö, jossa merialan vakiintuneet toimijat ja pienet start up -yritykset yhdessä rakentavat ratkaisuja alan ongelmiin...” ”Suurena tavoitteena on, että meri-it:stä saataisiin suomalaiselle meriteollisuudelle yksi kivijalka lisää – luksusristeilijöiden ja arktisen osaamisen rinnalle. Palikat meillä on jo olemassa.” Olisiko meri-it:stä samalla jopa Suomen kansantaloudenkin kannalta merkittäväksi tekijäksi – uudeksi Nokiaksi? ”Sanotaanko vaikka niin, että N ­ okian osaamispotentiaali ei ole lähtenyt Suomesta mihinkään. Alan ihmiset etsivät nyt ­uusia paikkoja, joissa he voivat työskennellä.” Tapaninen mainitsee yhtenä konkreettisena esimerkkinä alan mahdollisuuksista sen, että Wärtsilä osti äskettäin ­Eniramin 43 miljoonalla eurolla. Eniram myy laivojen energiatehokkutta lisääviä digitaalisia palveluja. MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN MERI Meriteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Merja Salmi-Lindgren muistuttaa, että merialalla ei suinkaan lähdetä digitalisaatiossa liikkeel- Meriteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Merja Salmi-Lindgren mukaan Suomi voi käyttää meri-it:n kaltaisella uudella alalla hyväksi suhteellisen pientä kokoaan. ”Suomessa on vahvat verkostot ja erinomainen yhteistyö myös viranomaisten kanssa.” le nollapisteestä. Hyvin paljon on jo tehty. ”Digitaalisuus on ollut pitkään vahkaipaavat Hän mainitsee, että suomalaiset ovat nittelussa, käytön ohjauksessa ja risteilyi- myös ennen kaikkea konkretiaa, esimerk- jo erittäin hyvin mukana esimerkiksi miehit- hin liittyvässä elämysteollisuudessa. Mut- kejä siitä, missä kaikkialla tarvitaan uusia tämättömiin aluksiin liittyvissä ratkaisuissa. ta valtavasti mahdollisuuksia on vielä kui- ratkaisuja.” vasti läsnä muun muassa laivojen suun- ”It-alan ammattilaiset tistä vähemmällä miehistöllä kulkevat lai- tenkin hyödyntämättä.” Myös hän on tyytyväinen Merithankkeen edistymiseen. ”Hanke on ollut aktiivinen ja siihen on liittynyt paljon tapahtumia.” ”Miehittämättömät alukset – tai en- PIENI VOI OLLA SUURTA vat – ovat yksi tulevaisuuden trendi, johon Salmi-Lindgrenin mukaan Suomi voi käyt- liittyy valtavasti mahdollisuuksia. Digitali- tää meri-it:n kaltaisella uudella alalla hy- saation avulla turvallisuus kasvaa, kun in- väksi suhteellisen pientä kokoaan. himillisten erehdysten määrä poistuu. Li- ”Erittäin tärkeää on ollut se, että sen ”Suomessa on vahvat verkostot ja säksi liikenteen lisääntyessä voidaan esi- avulla on voitu kertoa nuorille innovoivil- erinomainen yhteistyö myös viranomais- merkiksi optimoida reittejä, tehokkuutta ja le it-alan ihmisille, kuinka monipuolinen ten kanssa. Toki vauhtia hidastaa hieman ympäristöasioita. Henkilöstön vähentyessä ala meriteollisuus on ja kuinka paljon se se, että olemme mukana kansainvälisessä laivat muuttuvat tietenkin myös ansainta­ tarjoaa­kaan erilaisia mahdollisuuksia.” sääntömaailmassa”. logiikaltaan tehokkaammiksi.” n seatec 2017 39