seatec 2017 - Page 38

KUVA: HELSINGIN KAUPUNKI Merit-hankkeen vastuullinen vetäjä, erityisasiantuntija Ulla Tapaninen Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta on tyytyväinen tähänastisiin tuloksiin: ”Olemme onnistuneet tuomaan yhteen yrityksiä ja luomaan aivan uudenlaisia verkostoja.” ”Sanotaanko niin, että kyllä merikarhujenkin joukosta löytyy aina kaveri, joka on näpytellyt pienenä Commodore 64:ää ja joka saa hyvin nopeasti digitalisaatiojuonesta kiinni. Kaikki ymmärtävät, että kun digitalisaatio muuttaa alaa kuin alaa – ajatellaan nyt vaikkapa hotellitoimintaa ja airbnb:tä – niin se tulee väistämättä myös merenkulkuun. Sen tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki irti.” Tapaninen kokee toimineensa ennen kaikkea meripuolen tulkkina it-yrityksille. ”It-alan osaajilla ei ole aina riittävää ymmärrystä merialan tarpeista ja vaatimuksista – eihän ulkopuolisella voi ollakaan. Uuden tekniikan tarjoajien on esimerkiksi tärkeää tietää, että kuka tekee ostopäätöksiä arvoketjun kussakin vaiheessa.” 38 seatec 2017 ” It-alan osaajilla ei ole aina riittävää ymmärrystä merialan tarpeista.