seatec 2017 - Page 37

Merit-hanke käynnistyi vuonna 2012. Hanke päättyy vuoden lopussa, mutta tätä ennen on vielä esimerkiksi lopputilaisuus Slushtapahtuman yhteydessä. Kuva viime vuoden Slush-tapahtumasta. vaikkapa laivan energiankulutusta tai hallita entistä paremmin tavaravirtoja ja logistiikkaa. Tai tarkkailla vaikkapa laivan pohjan kuntoa”, hän valaisee. ”Meri-it ja Helsinki sopivat hyvin yhteen, koska pääkaupunkiseutu on logistiikan solmukohta. Lisäksi tänne keskittyy maamme merkittävin meriklusteriyritysten keskittymä. Alueelta löytyy tärkeitä tutkimuslaitoksia, insinööritoimistoja sekä alan teollisuusyrityksiä.” Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä ovat yrityksistä mukana muun muassa Eniram, ESL-Shipping, Finnpilot Pilotage, Arctech Helsinki Shipyard, Helsingin satama, ­Ixonos, NAPA, Symbio, Containerships ja Aker Artic. Muista tahoista mukana ovat Aalto-yliopisto, Meriliitto, Meriteollisuus ry sekä Koneteknologiakeskus Turku. ” Markkinoita meri-it:lle on valtavasti. UUSIA VERKOSTOJA Merit-hanke käynnistyi vuonna 2014. Hanke päättyy vuoden lopussa, mutta tätä ennen on vielä esimerkiksi lopputilaisuus Slush-tapahtuman yhteydessä. S Tapaninen on tyytyväinen tähänastiuomessa on runsaasti IT-alan huippu- kaupungin elinkeino-osastolta huomaut- osaajia. Maamme meriteollisuus on taa, että markkinoita meri-it:lle on valta- ”Olemme onnistuneet tuomaan yh- vasti. Digitalisaatio on tullut voimakkaasti teen yrityksiä ja luomaan aivan uudenlai- myös merenkulkuun. sia verkostoja.” maailmankuulua. Helsingin luotsaaman Merit-hank- siin tuloksiin: keen ideana on ollut tuoda nämä kaksi ”Miehittämättömiin autoihin meillä Maallikko voisi ajatella – jos vähän vahvaa alaa yhteen ja edesauttaa suoma- ei välttämättä ole saumaa, mutta miehittä- karrikoidaan – että merikarhut ja it-nör- laisen meri-it:n kehittymistä. mättömiin laivoihin sitä enemmän. M ­ eri-it tit ovat kaksi aivan erilaista ihmistyyppi [Y[\][[[]0 \KB\]XH^p\[Y\ZH0Z]0BZY0X][Z\[HZY[ZHH BZ\\X[[ZH[H\[[[[[[\[Zp [HH]\]HH[[YB0p0Z[Z[\Z\KX]X M‚‚