seatec 2017 - Page 35

”Ajat ovat haasteellisia telakoilla ja se näkyy tietenkin myös luokittajien liiketoiminnassa”, toteaa Niklas Rönnberg Lloyd’s Register -yhtiöstä. ” LUOTTAMUSTA LAINEILLE sia hyödynnetään, toimii ulkoinen arvioin- Flink tietää, että alihankkijat usein koke- Osmo Flink Det Norske Veritas Oy Ab:stä ti myös toiminnan parantamisen tukena”, vat järjestelmien rakentamisen vaativa- toteaa, että sertifiointi antaa asiakkaalle linjaa Flink. na ja järjestelmän toimintaa kangistava- Laatujärjestelmät lisääntyvät myös telakoiden alihankintayrityksissä. ”Isoilla organisaatioilla on myös haasteena varmistaa toimittajien kyvykkyyden lisäksi toiminnan vastuullisuus. Eräänä näyttönä tästä on ympäristö- ja työ-, ter­veys- ja turvallisuusjärjestelmien  sertifiointi.” KANKEA VAI JOUSTAVA? luottamusta toiminnan laatuun ja asia- ”Marine-sektorin alihankkijat ovat kasvaatimusten täyttymiseen. Asiakkaan hakeneet sertifikaatteja tasaiseen tahtiin. vaatimukset ja odotukset liittyvät pääosin Jotkut organisaatiot ovat luopuneet serti­ ”Käytännössä uudistettujen ISO- tuotteen laatuun ja toimitusvarmuuteen. fioinnista, mutta syynä on osittain ollut toi- standardien vaatimukset dokumentoin- ”Ulkoisessa arvioinnissa käydään minnan muukin hiipuminen”, Flink toteaa. nin suhteen ovat vähentyneet olennai- läpi organisaation prosesseja ja asiakas- Flinkin mukaan alihankkijat saavat sesti. Kokonaisuudessaan uudet standar- vaatimuksia ja -odotuksia ja arvioidaan hyötyä sertifikaateista kilpaillessaan toi- dit ovat entistä liiketoimintalähtöisempiä niiden onnistumista asiakkaalle annet- mituksista, sillä monet hankinnoista vas- ja niiden avulla organisaatio voi tehostaa tuun lupaukseen. Mikäli arvioinnin tulok- taavat edellyttävät sertifioituja järjestelmiä. toimintaansa.” n na – mutta tämä käsitys ei ole aivan ajantasainen. seatec 2017 35