seatec 2017 - Page 31

Expert for Refrigeration systems Refrigeration & Maintenance Kari Hakula +358 400 946 718, kari.hakula@projektia.fi Humidifiers & De-Humidifiers Patrik Mikkola +358 40 824 4874, patrik.mikkola@projektia.fi laivan saapumisesta satamaan samoja tietoja eri muodoissa syötetään useisiin eri järjestelmiin, mikä lisää mm. tiedon tallentamiseen käytettävää aikaa ja inhimillisten Refrigeration Humidifiers & De-Humidifiers Air Conditioning High quality tailor made Cold Processing Machinery and Cold Store Installations with 45 years experience. Cool Freeze www.projektia.fi Humidy Dry www.humitop.fi Tuulissuontie 21, Lieto, FINLAND. Tel. +358 (0)2 477 9200 ” Iso osa tiedon hyötypotentiaalista jää virheiden määrää. nykyjärjestelmien puitteissa LUOTTAMUSPULASTA käyttämättä. KEHITYKSEN LUKKO? Maintenance Haasteena on kuitenkin se seikka, että tiedon luovuttamiseen suhtaudutaan erittäin kriittisesti – joten tiedon luovuttami- ta koet­tiin yleisesti houkuttelevaksi mah- hinnä logistiikan ohjaamiseen luotuja alus- sen hyötyjen osoittaminen pitkällä aika- dollisuudeksi. Myös EU-lainsäädäntö ohjaa toja. Esimerkiksi Dakosy Saksassa ja Port- välillä on erittäin tärkeää. Nykytilantees- jäsenmaita tähän suuntaan. Haastatteluis- base Alankomaissa eivät sinänsä ole mi- sa haastatellut osapuolet kylläkin tunnis- sa toivottiin viranomaisten näyttävän mal- tään meriteollisuuden kehittämistyöka- tavat datan avoimuuden tuomia hyötyjä, lia avaamalla omia tietovarastojaan laa- luja, mutta jo yksin logistiikan kehittämi- mutta tiedon luovuttamiseen suhtaudu- j