seatec 2017 - Page 30

Royal Caribbean teki keväällä päätöksen jo viidennen Oasis-laivan rakentamisesta. St. Nazairen telakan on tarkoitus toimittaa Oasis 5 keväällä 2021. Epäilemättä suomalaisten erikoisosaamista tullaan hyödyntämään myös Oasis-perheen uusimman laivan suhteen. toteutusvaihtoehtoja ja liiketoimintamalle- tiaalista jää nykyjärjestelmien puitteissa tiedonsiirrossa on runsaasti kehittämis­ ja sekä ehdottaa logistiikka- ja tekniikka- käyttämättä. Tiedon hallinta ja jakaminen potentiaalia. Tieto on hajautunutta siiloi- tietoa vastaanottavaa ja välittävää hybridi- eivät ole tehokasta, eivätkä nykyjärjestel- hin paitsi yritysten välillä, niin myös eri vi- pilviratkaisua käytettäväksi alustamalliksi. mien mahdollistavalla tasolla. ranomaisten välillä. Osin samaakin tietoa Digitaalinen Itämeri -selvityksessä to- Selvityksen mukaan tietoa kylläkin syötetään useasta eri järjestelmästä edel- detaan, että iso osa tiedon hyötypoten- tuotetaan paljon, mutta sen käytössä ja leen useaan eri järjestelmään. Esimerkiksi 30 seatec 2017