seatec 2017 - Page 24

” Tällaista potkurijärjestelyä ei ole aluksissa juuri aiemmin nähty. Mustamäki sanoo. Laiva on maailman ensimmäinen nesteytettyä maakaasupolttoainetta (LNG) käyttävä jäänmurtaja. Molempien LNGtankkien koko on 400 kuutiota. Toisena polttoaineena on matalarikkinen dieselöljy. Laivassa on diesel-sähköinen potkurikoneisto. Pääkoneina ovat Wärtsilä Oy:n ABB:n valmistamien Azipod-ruori- 300 metriä ja maksimikapasiteetti 110 tonnia. on kulunut runsaat 500 miestyövuotta”, potkurien tehot ovat 2 x 6  500 kW laivan perässä ja 1 x 6  000 kW keulassa. KÄÄNTYVÄ POTKURI valmistamat 2 x 6  000 kW, 2 x 4  500 kW ja 1 x 1 280 kW Dual Fuel -koneet. ”Liikennevirasto voi tankata Polaris- ”Tällaista potkurijärjestelyä ei ole alukseen LNG-polttoainetta eri satamis- MYÖS LAIVAN KEULASSA aluksissa juuri aiemmin nähty”, Musta- sa tankkiauton avulla”, Mustamäki mai- Mustamäen mukaan uuteen alukseen on mäki arvioi. nitsee. ”Jäänmurtajissa on ollut kyllä ennen- yhdistetty eri sukupolvien jäänmurtajien hyviä ominaisuuksia. ”Laivassa on esimerkiksi jäävyöhyk- kin keulapotkureita, mutta ne eivät ole olleet kääntyviä niin kuin Polariksessa.” keen kohdalla ruostumaton teräsvyö, jonka avulla pienennetään kitkaa.” ”Polaris on myös potkurijärjestelyil- Koekäyttöä varten alusta on tankattu Vuosaaren satamassa. Polaris täyttää tulevaisuudessa voimaan tulevat kansainväliset IMO:n Tier III LNG-POLTTOAINE LISÄÄ -päästövaatimukset sekä Itämeren aluetta YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ koskevat erityisvaatimukset rikkipäästöille. tään uudentyyppinen alus. Siinä on kol- Uuden jäänmurtajan pituus on 110 met- Muutkin Arctia Oy:n vanhat jään- me jäävahvistettua Azipod-propulsiolai- riä ja leveys 24,4 metriä. Siitä tuli valtion murtajat on tarkoitus vaihtaa uudempiin tetta, joista kaksi on laivan perässä ja yksi omistaman Arctia Oy:n yhdeksäs jäänmur- vuoteen 2029 mennessä. Murtajalaivaston keulassa. Näin alukselle saatiin hyvä ohjat- taja. uusimisen kokonaishinnaksi on a­rvioitu tavuus kaikissa jääolosuhteissa.” 24 seatec 2017 ”Kaikkiaan aluksen rakentamiseen suunnilleen miljardi euroa. n