seatec 2017 - Page 22

Arctech viimeisteli kesän lopussa Helsingin telakalla Liikennevirastolle Polaris-jäänmurtajaa. Alus edustaa uutta huipputeknologiaa ja muun muassa käyttää LNG-polttoainetta, mikä pienentää moottorien päästöjä ja polttoainekustannuksia.    Polaris korvaa vanhenevia Itämeren jäänmurtajia. 28.9. tilaajalle luovutetun aluksen on tarkoitus kestää käytössä ainakin seuraavat 50 vuotta. H elsingin Hietalahden telakalta valmis- Alusta rakentavan Arctech Helsinki Jäänmurtaja kykenee toimimaan it- tunut lähes 110-metrinen Polaris-lai- Shipyard Oy:n arvion mukaan Polaris on senäisesti jopa –30 °C:n pakkasessa. Itä- va poikkeaa aikaisemmista jäämurtajista. maailman ympäristöystävällisin jäänmur- meren vesillä jäänmurtaja voi saavuttaa Sen suunnittelussa ja rakentamisessa on taja. Se on suunniteltu erityisesti Itäme- keskimääräisen 9–11 solmun avustusno- hyödynnetty uutta ja edistyksellistä Suo- ren vaativaan jäänmurtoon. Laivaan tulee peuden. Avovedessä aluksen kulku­nopeus messa kehitettyä tekniikkaa. 16 hengen ajomiehistö ja 8 muuta vuo- on 17 solmua. Laiva kastettiin 11.12.2015 pe- depaikkaa. samppanjapullolla. Polaris pystyy kulkemaan pysähty- TYÖLISTALLA HINAUSTA JA Nimi ­Polaris viittaa Pohjantähden lisäksi mättä noin 1,6 metrin vahvuisessa tasai- ÖLJYNTORJUNTATEHTÄVIÄ ­jäänmurtajan polaariluokkaan, joka mah- sessa jäässä. Se voi tehdä kuuden solmun Sopimus Polaris-jäänmurtajan dollistaa monivuotisenkin jään murtami- nopeudella 25 metrin levyistä väylää 1,2 tamisesta allekirjoitettiin sen. metrin jäässä. 2014. Laivanrakennustyö alkoi Arctechin rinteiseen tapaan raken- helmikuussa ”Aluksen konsepti saatiin tilaajalta eli Liikennevirastolta. Laiva tulee jäänmurtajakäyttöön Itämerelle ja siitä tulee Suomen jäänmurtajalaivaston tehokkain alus”, toteaa Arctech Helsinki Shipyard Oy:n toimitusjohtaja Esko Mustamäki. 22 seatec 2017