seatec 2017 - Page 14

” Haasteena on yhtenäistää yhtiön IT-toiminnot ja etsiä tehoja digimaailmasta. Kuten kaikissa Mein Schiff -laivoissa, myös Mein Schiff 5:ssä suunnittelun keskiössä on ollut matkustajien hyvinvointi ja tilan tuntu. 14 seatec 2017