seatec 2017 - Page 12

Schiff -laivoissa, myös Mein Schiff 5:ssä tävästi Mein Schiff 5:n pakokaasupäästö- joonaa euroa voittoa 593 miljoonan eu- suunnittelun keskiössä on ollut matkusta- jä. Järjestelmän ansiosta rikkipäästöt vä- ron liikevaihdolla. Yhtiön voiton suhde lii- jien hyvinvointi ja tilan tuntu. Laivassa on henevät 99 prosenttia ja typpioksidipääs- kevaihtoon on näin 2,5 prosenttia. kuitenkin myös useita uusia ominaisuuk- töt noin 75 prosenttia. Toimitusjohtaja Jan Meyer totesi tu- sia ja tiloja: laivalla on esimerkiksi kahden Laivan energiankulutus on noin neljä loksenjulkistamisen yhteydessä, että yh- Michelin-tähden kokki Tim Rauen japani- prosenttia alhaisempi kuin sisarlaiva Mein tiö on erittäin tyytyväinen näistä positii- laisravintola Hanami. Schiff 3:en. Edistyksellisimpien teknolo­ visen käännöksen merkeistä. Telakalla on gioi­ den käyttö tekee Mein Schiff 5:stä takanaan vaikeita vuosia, jolloin Turussa VIHREÄLLÄ KÄRJELLÄ yhden maailman energiatehokkaimmis- ­seilattiin eteläkorealaisen STX:n alaisuu- Yhdessä Meyer Turun telakan kanssa TUI ta laivoista omassa luokassaan, telakalla dessa hetkittäin ilman kompassia. Vel- Cruises on panostanut voimakkaasti ym- uskotaan. kojiensa puristuksessa ollut korealaisjätti ei tuntunut osaavan päättää mitä teh- päristöystävällisiin teknologioihin jo pitkään – eikä laivaston uusin tulokas ole UUSI SUUNTA dä Pohjolan jalokivelleen ja niin Turku jäi poikkeus tässä suhteessa. Hyväksi todet- Telakan tilauskirjat ovat mukavasti täynnä ikään kuin lapsipuolen asemaan. Meyer tu ja testattu yhdistetty pakokaasujen jäl- vuosikymmenen loppuun asti ja tilit plus- ­Werftin ottaessa ohjat kenellekään ei ole kikäsittelyjärjestelmä (sisältää rikinpoisto- salla. Tarkistetun tilinpäätöksen mukaan jäänyt epäselväksi, mitä ”saksalainen per- yksikön ja katalysaattorit) alentaa merkit- Meyer Turku teki vuonna 2015 15,11 mil- heyhtiö” tarkoittaa: ”saksalainen” on sy- Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivä Megastar on valmistuessaan 212 metriä pitkä ja siihen mahtuu 2  800 matkustajaa. Vetoisuudeltaan Megastar on 49  000 GT ja sen ajonopeus on 27 solmua. 12 seatec 2017