seatec 2017 - Page 10

Uuden ympäristöystävällisen aluksen kastoi presidentti Tarja Halonen. Taantuman tuulissa kärvistelevä isänmaa sai hyviä uutisia syyskuussa, tiin. Uuden­ympäristöystävällisen aluksen kun Meyer Turku tiedotti tehneensä Carnival Corporationin kanssa kastoi presidentti Tarja Halonen. aiesopimuksen kahden risteilyaluksen rakentamisesta. Carnival Cruise Linesille rakennettavien alusten on määrä valmistua vuosina 2020 ja 2022. Toimitusjohtaja Jan Meyer totesi, että nämä laivat ovat samalla Toimitusjohtaja Jan Meyer totesi tuolloin, että laivanrakentamisbisneksessä mielenkiintoista ovat asiakkaat, jotka vaativat uudistumaan – myös ympäristöystä- ensimmäiset, jotka hyötyvät täysmääräisesti tällä hetkellä tehtävistä vällisyyden saralla. Megastar on LNG-käyt- ja suunnitelluista isoista investoinneista telakan uuden sukupolven töinen, mutta pystyy käyttämään poltto- tuotantotiloihin ja it-järjestelmiin. aineenaan myös meridieseliä. Megastar T täyttää kaikki Itämerelle asetetut tiukat ympäristönormit. Laivan lopullinen toi- oimitusjohtaja Meyerin mukaan syn- toon ja teräksen esikäsittelylaitokseen. Jo mitus ja käyttöönotto tapahtuvat vuoden tynyt sopimus tuo lisätyötä sekä Tu- aiemmin ilmoitettiin uudesta, 35 miljoo- 2017 alussa. run telakalle että koko alihankintaverkos- nan euron arvoisesta pukkinosturista ja Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöi- tolle. Saksalaisella telakkayhtiöllä on Turus- Piikkio Worksin h