seatec 2017 - Page 46

NEW ON BOARD Sarlinilta räjähdysvaarallisen tilan I/O-järjestelmä Turck on valmistanut jo kymmenen vuoden ajan hajautettua excom® I/O-yksikköä räjähdysvaaralliselle alueelle tilaluokkaan 1. Nyt järjestelmä on saanut myös laivahyväksynnät. P rofibus-DP väylään liitettävä excom® I/O-järjestelmä voidaan excom® -järjestelmän laivahyväksynnät: asentaa suoraan Ex-tilaluokkaan 1 ja 2. Siihen liitettävät an- GL (Germanischer Lloyd) certificate no. 61596-13 HH turit voivat sijaita tilaluokassa 0, 1 ja 2. Järjestelmän tarkoituksena DNV (Det Norske Veritas) certificate no. A-13548 on yksinkertaistaa ja siten myös turvallistaa signaalinsiirtoa räjäh- BV (Bureau Veritas) certificate no. 36153/A0 BV dysvaarallisessa tilassa olevien antureiden ja toimilaitteiden sekä LR (Lloyd’s Register) certificate no. 14/20032 ohjausjärjestelmän (DCS) välillä. Suurin osa vioista ja niiden aiheuttamista käyttökatkoksista prosessin toimintaan johtuu huonoista tai löystyneistä liitoksista excom® järjestelmän edut: esimerkiksi tärinän tai kytkentäkoteloon päässeen kosteuden ta- –  ei enää Barriereja antureiden, IS-toimilaitteiden ja I/O -järjes- kia. Mitä vähemmän riviliittimiä on antureiden ja ohjausjärjestelmän välillä, sitä toimintavarmempi on itse prosessi. Varsinkin laivakäytöissä turhia liitoksia tulisi välttää viimeiseen asti. telmän välillä – lyhyet toimilaitteiden kaapelivedot, excom® voidaan sijoittaa antureiden välittömään läheisyyteen ruostumattomassa kote- Vähentyneiden kytkentäongelmien lisäksi excom pienen® tää myös asennuskustannuksia kaapeleiden ja asennustyön osalta merkittävästi. Tutkimusten mukaan yli 80 % huoltoon tulevista kenttälaitteista on toiminnallisesti kunnossa. Toimimattomuuden syy löytyy tyypillisesti laitteen konfiguroinnista, käyttöönotosta tai väärästä prosessikuvauksesta. Suurin osa näistä turhista laitteiden huoltotarkastuksista voi- lossa tilaluokkiin 1 ja 2 –  järjestelmästä voidaan kahdentaa tehon syöttö, väylä sekä varsinainen I/O –  Profibus-väylä joko kuparilla tai kuidulla – useita kenttälaitteita I/O-yksikköä kohti, analogiset tulot ja ­lähdöt, digitaaliset tulot ja IS-lähdöt –  HART-yhteensopivuus mahdollistaa etäluettavat diagnostiikkatiedot sekä HART-antureiden ja toimilaitteiden parametroinnin taisiin välttää käyttämällä hyväksi kenttälaitteiden HART-liityntää yhdestä paikasta diagnostiikan ja konfiguroinnin osalta. Normaalisti kenttälaitteis- –  helppo laajentaa ta otetaan järjestelmään ainoastaan signaalin arvo esim. 4–20 mA –  24VDC/230 VAC jännitteensyöttö ja laitevika tämän tiedon ylityksestä tai alituksesta. –  Hot Swap-toiminto mahdollistaa I/O korttien vaihdon ”lennos- excom mahdollistaa HART-liikennöinnin kenttälaitteiden ja ® ta” alueella 1, jopa jännitesyöttökortit järjestelmän välillä molempiin suuntiin Profibus-DP väylää pitkin. –  järjestelmä tukee ajon aikaista uudelleenohjelmointia, eli uusi HART-liikennöinnin kautta saatava diagnostiikka antaa mahdol- ohjelma voidaan ottaa käyttöön seuraavan ohjelmakierron alus- lisuuden ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin kenttälaitteille ja tar- ta ilman pysäytyksiä kemman vika-analyysin häiriön ilmetessä. Lisäksi laitetiedostojen käsittely kenttälaitteille hoidetaan yhdestä paikasta ja muutokset Lisätietoja: laiteparametreihin voidaan tehdä vaikka toiselta puolelta maail- www.sarlin.com, maa, mikäli ylempi järjestelmä tukee tietoturvallista etäyhteyttä.  n juha.nieminen@sarlin.com 46 seatec 2017