seatec 2017 - Page 44

NEW ON BOARD Seaside Industry Park vetää teollisuusyrityksiä Raumalle TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN tin kehittämisestä, alueen yhteisistä palveluista sekä laitteiden ja tilojen kunnossapidosta. Monipuolisen infran lisäksi alueella on kaikki yritysten tarvitsemat peruspalvelut. Teollisuuspuistolle on myönnetty myös yhteinen ympäristölupa, ensimmäisenä Suomessa. Yritysten on helppo tulla ja asettua tänne”, Luukkonen toteaa. Hänen mukaansa Seaside Industry Parkin yrityksissä on ­alueella tällä hetkellä töissä noin 450 henkilöä. ”Juuri nyt koko alueen toimitiloista noin 90 prosenttia on vuokrattu. Teollisuuspuiston tiloilla on ollut varsin hyvin kysyntää jo alusta pitäen. Vuokrattavaa tuotanto-, toimisto- ja varastotilaa on kaikkiaan 55 000 neliömetriä.” ”Monet teollisuuspuiston nykyisistä vuokralaisista ovat RMC:n verkoston toimijoita. Rolls-Roycekin keskittää toimintojaan Raumalla Seaside Industry Parkiin ja houkuttelee samalla a­ lueelle Rauman Seaside Industry Park on entisellä telakka-­ alueella sijaitseva raskaan teollisuuden teollisuus- verkostoaan. Esimerkiksi terästuotteiden maalauksiin erikoistunut Ermail Oy toimii molempien yritysten verkostossa alueella”, Luukkonen mainitsee. puisto. Toimitiloja sieltä ovat hankkineet muun muassa meriteollisuusalan yritykset, joille tällainen alue on LISÄÄ TOIMITILOJA RAKENNETAAN luonteva ja tehokas toimintaympäristö. Alueella on runsaasti valmista infrastruktuuria ja sopivia rakennuk-    Yhteinen infrastruktuuri ja logistiikan palvelut sia erityisesti raskaalle, tilaa vaativalle teollisuudelle. ­sekä monipuolinen yritysverkosto tuovat teollisuuspuistoon lisääkin meriklusterin yritystoimintaa. N Lisäksi teollisuuspuistossa on telakka-allas, 150 tonnin nostureita ja muita teollisuuden tarvitsemia laitteita. Yritysten käytettävissä on kolme 350 tonnin kuljetusvaunua, ja laveteilla voidaan kuljettaa jopa yli 1  000 tonnin painoisia kappaleita. ykyisellä Seaside Industry Parkin alueella toimi aiemmin STX:n ”Myös muun logistiikan näkökulmasta teollisuuspuiston si- Rauman telakka. Seaside Industry Park Rauma perustettiin jainti on erinomainen. Alue on heti sataman eteläpuolella me- alkuvuodesta 2014, jolloin Rauman kaupunki osti telakan alueen ren rannalla, ja maantie- ja rautatieyhteydet johtavat perille asti.” omistukseensa STX:n vetäytymisen jälkeen. ”Alueesta kehitettiin teollisuuspuisto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yritysten toiminnan kasvu ja kehittyminen ja jos- ”Suuretkin kuljetukset voivat lähteä maailmalle teollisuuspuiston omasta laiturista. Muun muassa tammikuussa 2016 ­Dubaihin lähti Burj Al Arab Terrace”, toteaa Luukkonen. sa toimii nyt muun muassa useista meriteollisuuden yrityksistä Seaside Industry Parkin alueelle on tulossa myös lisärakenta- koostuva yritysverkosto”, kertoo teollisuuspuistoa hallinnoivan ja mista. Jo nyt on sovittu lähes 10 miljoonan euron perus­korjaus- kehittävän Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n toimitusjohta- ja uusinvestoinneista. ja Timo Luukkonen. ”Esimerkiksi Rolls-Roycen käytössä olevia tiloja laajennetaan Alueella toimii tätä nykyä kaikkiaan 33 yritystä. Muun muas­ parhaillaan. Teollisuuspuiston alueelle on jo rakennettu uusi halli sa laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) sekä sekä peruskorjattu tuotanto- ja varastotiloja”, selittää Luukkonen. potkurilaitevalmistaja Rolls-Royce ovat Seaside Industry Parkin Uusien rakennusten tarvitsemaa lisätilaa varten on jo aloi- keskeisiä vuokralaisia. Alueelta löytyy myös suunnittelutoiminto- tettu kallion louhinta ja muut maanrakennustyöt. Alueen kehit- ja, konsulttipalveluita, henkilöstön vuokrausta, teräsrakenteiden tymistä tukevat myös läheisen Rauman sataman investoinnit. Sa- valmistusta, tarkastusta, mittausta ja pintakäsittelyä sekä logis- tamaan rakennetaan lähiaikoina uusi konttilaituri ja sataman sy- tiikkapalveluita. väväylä ruopataan 12 metrin syvyiseksi. Alueen vetovoima houkuttelee investoimaan. TEOLLISUUSTILOJA MONEEN KÄYTTÖÖN Koko teollisuuspuisto toimii eräänlaisena teollisuushotellina, josta voidaan joustavasti vuokrata toimitilaa pysyvästi tai määräaikaisia projekteja varten. ”Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy on Rauman kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Vastaamme teollisuuspuistokonsep- 44 seatec 2017 ”Esimerkiksi Rolls-Royce on investoimassa 57 miljoonaa ­euroa puiston naapurissa oleviin toimitiloihinsa.” ”Ja kauppa käy. RMC on saanut ensimmäisen laivatilauksensa tanskalaiselta Mols Linielta ja solminut aiesopimuksen puolustusvoimien kanssa neljän taistelualuksen rakentamisesta”, Luukkonen kertoo alueen uusista projekteista. n