seatec 2016 - Page 43

Sarlinilta räjähdys­ vaarallisen tilan I/O-järjestelmä Turck on valmistanut jo kymmenen vuoden ajan hajautettua excom® I/O-yksikköä räjähdysvaaralliselle alueelle tilaluokkaan 1. Nyt järjestelmä on saanut myös laivahyväksynnät. P rofibus-DP väylään liitettävä excom® I/O-järjestelmä voidaan EXCOM® -JÄRJESTELMÄN LAIVAHYVÄKSYNNÄT: asentaa suoraan Ex-tilaluokkaan 1 ja 2. Siihen liitettävät an- GL (Germanischer Lloyd) certificate no. 61596-13 HH turit voivat sijaita tilaluokassa 0, 1 ja 2. Järjestelmän tarkoitukse- DNV (Det Norske Veritas) certificate no. A-13548 na on yksinkertaistaa ja siten myös turvallistaa signaalinsiirtoa rä- BV (Bureau Veritas) certificate no. 36153/A0 BV jähdysvaarallisessa tilassa olevien antureiden ja toimilaitteiden se- LR (Lloyd’s Register) certificate no. 14/20032 kä ohjausjärjestelmän (DCS) välillä. Suurin osa vioista ja niiden aiheuttamista käyttökatkoksista prosessin toimintaan johtuu huonoista tai löystyneistä liitoksista esimerkiksi tärinän tai kytkentäkoteloon päässeen kosteuden takia. Mitä vähemmän riviliittimiä on antureiden ja ohjausjärjestelmän välillä, sitä toimintavarmempi on itse prosessi. Varsinkin laivakäytöissä turhia liitoksia tulisi välttää viimeiseen asti. Vähentyneiden kytkentäongelmien lisäksi excom® pienentää myös asennuskustannuksia kaapeleiden ja asennustyön osalta merkittävästi. Tutkimusten mukaan yli 80 % huoltoon tulevista kenttälaitteista on toiminnallisesti kunnossa. Toimimattomuuden syy löytyy tyypillisesti laitteen konfiguroinnista, käyttöönotosta tai väärästä prosessikuvauksesta. Suurin osa näistä turhista laitteiden huoltotarkastuksista voitaisiin välttää käyttämällä hyväksi kenttälaitteiden HART-liityntää diagnostiikan ja konfiguroinnin osalta. Normaalisti kenttälaitteista otetaan järjestelmään ainoastaan signaalin arvo esim. 4–20 mA ja laitevika tämän tiedon ylityksestä tai alituksesta. excom® mahdollistaa HART-liikennöinnin kenttälaitteiden ja järjestelmän välillä molempiin suuntiin Profibus-DP väylää pitkin. HART-liikennöinnin kautta saatava diagnostiikka antaa mahdollisuuden ennakoiviin huoltotoimenpiteisiin kenttälaitteille ja tarkemman vika-analyysin häiriön ilmetessä. Lisäksi laitetiedostojen EXCOM® JÄRJESTELMÄN EDUT: –  ei enää Barriereja antureiden, IS-toimilaitteiden ja I/O -järjestelmän välillä –  lyhyet toimilaitteiden kaapelivedot, excom® voidaan sijoittaa antureiden välittömään läheisyyteen ruostumattomassa kotelossa tilaluokkiin 1 ja 2 –  järjestelmästä voidaan kahdentaa tehon syöttö, väylä sekä varsinainen I/O –  Profibus-väylä joko kuparilla tai kuidulla –  useita kenttälaitteita I/O-yksikköä kohti, analogiset tulot ja lähdöt, digitaaliset tulot ja IS-lähdöt –  HART-yhteensopivuus mahdollistaa etäluettavat diagnostiikkatiedot sekä HART-antureiden ja toimilaitteiden parametroinnin yhdestä paikasta –  helppo laajentaa –  24VDC/230 VAC jännitteensyöttö –  Hot Swap-toiminto mahdollistaa I/O korttien vaihdon ”lennosta” alueella 1, jopa jännitesyöttökortit –  järjestelmä tukee ajon aikaista uudelleenohjelmointia, eli uusi ohjelma voidaan ottaa käyttöön seuraavan ohjelmakierron alusta ilman pysäytyksiä käsittely kenttälaitteille hoidetaan yhdestä paikasta ja muutokset laiteparametreihin voidaan tehdä vaikka toiselta puolelta maailmaa, mikäli ylempi järjestelmä tukee tietoturvallista etäyhteyttä. n Lisätietoja: www.sarlin.com, juha.pasma@sarlin.com seatec 2016 41