seatec 2016 - Page 41

Wahlstedtin mukaan telakkateollisuus käyttää pääasiassa tilaajan määrittelemiä pintakäsittelyvaatimuksia. ”Ennen sinkkipinnoitusta vaadittava puhtausaste on SA3, mutta monet käyttävät SA2.5”, hän tietää. Kansainvälisillä kentillä esiintyy taktikointiakin: jotkut telakat eivät halua sinkkipinnoitusta käytettävän, koska se on huomattavasti kestävämpi pinnoitus kuin perussinkkimaali – jolloin ”kestopinnoite” vaikuttaa telakan tuleviin uudelleenmaalausprojekteihin hyvinkin ennaltaehkäisevästi. ”Pääosin sinkkipinnoituksen edut ovat suoraan linkitettyjä laivan omistajan pitkän aikavälin ylläpitokuluihin”, summaa Wahlstedt. ”Prosessista on useita kansainvälisiä standardeja olemassa. ISO 2063 kertoo sinkki- ja alumiinipinnoitteista ja öljy- ja kaasuteollisuudessa on käytössä Norsok M-501 -standardi”, kertoo EI MUTU-TIEDON VARASSA Wahlstedt. Sinkkipinnoitusta tulisi harkita suomalaisillakin telakoilla, sillä pisimmän mahdollisen korroosionsuojauksen luulisi kiinnostavan – SELVITÄ SOVELTUVUUS! ja vakuuttavan. Jokaiseen paikkaan ja tilanteeseen terminen ruiskutus ei kuiten- ”Mitään muuta maalia ei ole puolueettomasti testattu ja speksattu yli 20 vuoden huoltovälille.” kaan sovi. Wahlstedt muistuttaa, että termisessä ruiskutuksessa on myös omat rajoituksensa: Koska pinnoite on käytännössä metallipinnoite, se kestää ku- ”Kyseessä on mekaanisesti kiinnittyvä prosessi, joka vaatii lutusta paljon paremmin kuin maalit. Myöskään pitkiä kuivumis- aina puhtaan puhalletun SA2.5 tai SA3 pintaprofiilin, yleisesti ot- aikoja kerrosten välille ei vaadita – ruiskutetut kappaleet voidaan taen 50–100 mikronin puhalletun pintaprofiilin”, hän toteaa ja siirtää jatkokäsittelyyn heti pinnoituksen jälkeen. lisää, että vastaavasti kaikkien ruiskutettavien alueiden täytyy olla selvästi näkyvillä, jotta pinnoite voidaan laittaa. ALIHANKKIJAT JOUSTAVIA Beijer Oy on ottanut valistajan roolia tässä asiassa. Yrityksen Beijer Oy:n asiakkaina termisen ruiskutuksen koneissa ja kulutus- asiantuntijat kertovat mielellään lisätietoja prosessista sekä kes- materiaaleissa ovat telakoiden alihankkijafirmat, jotka eivät kui- kustelevat kernaasti myös erikoisemmista projekteista tai spesifi- tenkaan itse tee päätöksiä siitä, miten laiva korroosiosuojataan kaatioista. Uusi menetelmä on vaihtoehto vanhalle mallille – mut- tai mikä on kitkamateriaalina laivan kannella. Wahlstedt uskoo, ta ilman hyvää tietopohjaa tuskin kannattaa vaihtaa. että pintakäsittelyn hoitaville alihankkijoille on sinänsä sama, mitä materiaalia ja pinnoitetta he käyttävät. YHDESSÄ RATKAISUUN ”Terminen ruiskutus toimii paljolti samantyyppisesti kuin Teräs- ja valimoteollisuudessa laajasti tunnettu Beijers on aina ol- maalien ruiskutus. Alihankkijoille terminen ruiskutus voi kuiten- lut konsultoiva maahantuontiyritys. Kuvaan kuuluu, että kuhun- kin olla mielenkiintoinen vaihtoehto, koska sitä käyttämällä voi- kin prosessiin sopivat pintakäsittelymenetelmät katsotaan yhdes- daan vähentää maalikerrosten lukumäärää.” sä asiakkaan kanssa. Beijers toimittaa myös kaikki metalliteollisuu- Wahlstedtin mukaan kentältä puuttuu selvästi tietoa termisestä ruiskutuksesta: epäillään, että prosessi on hankala toteuttaa, mutta tästä ei ole kysymys. dessa käytettävät kierrätettävät puhallusaineet sekä automaattiset sinkopuhdistuskoneet. ”Monesti ihmiset kuulevat prosessista ja yllättyvät, kuinka ”Terminen ruiskutus on yhtä helppo menetelmä kuin ruis- laajalti sitä voidaan hyödyntää ja kuinka yleisesti sitä käytetäänkin kumaalaus ja joissakin tapauksissa jopa se helpompi tapa, kos- jo maailmalla”, Wahlstedt toteaa ja vinkkaa, että ­Metallisationin ka pinnoite ei valu.” nettisivuilla on paljon prosessikuvauksia sekä videoita aiheeseen liittyen. VIRTA KÄÄNTYY Suomessa tietoisuus termisen pinnoituksen suhteen paranee ko- VAHVAA OSAAMISTA ko ajan, mutta hitaasti – tuskastuttavan hitaasti, jos ajattelee mil- Beijersin oma ”sinkkipresenssi” eri toimialoilla on vahva. ­Wahlstedt laista valtavirtaa menetelmä muualla edustaa. mainitsee, että yritys toimitti juuri kaksi laitteistoa tuulivoima­ Terminen pinnoitus on spesifioitu moniin työohjeisiin esimerkiksi silloissa, aidoissa, kaiteissa, rannikolla olevissa teräsraken- teollisuuden tarpeisiin projektissa, jossa käytetään loppuasiakkaan spesifioimaa sinkki-alumiinipinnoitetta. teissa öljynporauslautoilla, lasten leikkipaikkojen runkorakenteissa ”Jatkuvasti kiinnitetään enemmän ja enemmän huomiota eri sekä mm. tuulivoimateollisuudessa ja öljynjalostusteollisuudessa. tuotteiden ja rakenteiden kokonaiselinkaareen, jolloin sinkkipin- Myyjien, ostajien ja suunnittelijoiden olisi viimeistään nyt hy- noitus tulee yleistymään enemmän ja enemmän.” n vä oppia tuntemaan tämä pintakäsittelymenetelmä. Tietoa on yllin kyllin: Lisätietoja: www.beijers.fi seatec 2016 39