seatec 2016 - Page 30

ILMOITUS Ramirent – muutakin kuin koneita Ramirent on ollut vuokrakalus­ ton ja palveluiden toimittaja­ na Suomen telakoilla vuosituhan­ nen vaiheesta alkaen. Turun tela­ kalla ­telinetöistä alkanut toimin­ tamme on sittemmin vuosien saa­ tossa ­laajentunut kattamaan laa­ jan palvelukokonaisuutemme mm. sääsuojausta, tiloja ­sekä työmaa­ palveluita muiden perinteisten kone­vuokrauspalveluiden lisäksi. TELAKAN ARKEA me yhdessä uusia toimintamalleja ja py- tyy mekaanisina, sähköisinä ja usein myös ”Tyypillisimpiä telinekohteita telakalla on rimme luomaan uutta.” Vastaavanlaisiin hydraulisina tai pneumatiikalla. hitsaus- ja maalaustelineet, väliaikaiset valtakunnallisiin työmaakohteisiin verrat- kulkutiet ja varustelun telineet. Saksila- tuna Ramirentilla on Turun telakalla käy- VUOKRAAMINEN KANNATTAA voja hyödynnetään korkeiden ratkaisui- tössään määrällisesti suurin sähköistys- ja Vuokraamalla ja hankintoja keskittämällä den asennustöissä ja kuukulkijoita kon- valaistuskalusto. saat hyötyä niin kustannuksissa kuin esi- solien hitsauksissa”, kertoo työmaapääl- merkiksi työturvallisuudessa ja energiate- likkö Ari Leino. Perinteisten telinetöiden UUDET TUULET hokkuudessa. turvallisuudessa on menty vuosien varrel- ”Kone- ja kansialueiden eristystyöt sekä Ammattitaitoinen telakkateollisuu- la harppauksia eteenpäin. Viimeisimpänä putkisto- ja tilaeristykset kuuluvat meidän den palveluihin erikoistunut henkilökun- suurena kehitysaskeleena on telineasenta- valikoimaamme. Ensimmäiset urakat ovat ta, yhdessä nykyaikaisten ja laadukkaiden jien serti­fiointi, jonka avulla alan toimijat meneillään ja tarjoamme jatkossa eristys- koneiden ja laitteiden kanssa tuo sinulle sekä asiak­kaat voivat varmistaa riittävän palveluita kaikille asiakkaillemme”, ker- maan kattavimman paketin. a [X][