seatec 2016 - Page 29

vaiheessa. Uusille arktisille aluksille tulee silloin kysyntää.” Jos arktisten laivojen tekniikka aiheut­taa suunnittelijoille päänvaivaa, kyse on usein ratkaisujen etsimisestä uudenlaisiin ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin. ”Jäänmurtajat ovat ennenkin operoineet pohjoisessa ja siihen on olemassa toimivaa tekniikkaa. Nyt asioita pitäisi kuitenkin tehdä entistä kannattavammin, turvallisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Laivat on esimerkiksi suunniteltava ja rakennettava aiempaa vähäpäästöisemmiksi”, kertoo Suojanen. ARKTISIA LNG-TANKKEREITA Yksi ratkaisu päästöjen vähentämiseksi on LNG eli nesteytetty maakaasu laivapolttoaineena. ”LNG:tä kuljettavia säiliöaluksia on ollut käytössä jo pitkään, mutta nyt valmistelemme ensimmäisiä vastaavia aluksia arktisille alueille. Näiden alusten suunnittelutyö on jo pitkällä ja ensimmäinen laiva rakenteilla”, Suojanen mainitsee. Aker Arctic kehittää innovatiivisia arktisia LNG:n kuljetusaluksia yhteistyössä venäläisasiakkaiden kanssa. ”LNG:n tuotantolaitos sijaitsee Jamalin niemimaalla Luoteis-Siperiassa. Kuljetusalukset on tarkoitus rakentaa telakalla Etelä-Koreassa ja ne ovat tulossa käyttöön vuonna 2017.” ”Kun tuotantolaitoksen ympäril- lä on pelkkää erämaata, alueelle on rakennettava myös monenlaista infrastruktuuria. Rakentamisen aikaisessa työssäkin tarvitaan paljon ihmisiä ja laivoja, kuten ­yhtiön suunnittelemaa arktista raskaslasti kuljetuslaivaa. Jamalissa on talvella hyvin paksua jäätä, mikä edellyttää uusien alustyyppien käyttämistä.” Suojasen mukaan suunnitteilla on myös Etelämantereen alueen tutkimusjäänmurtajia. Sopimukset sellaisten alusten suunnittelusta on jo tehty Ranskan ja Kiinan kanssa. ”Myös Argentiina, Englanti, Saksa Copyright Aker Arctic ja Chile ovat kiinnostuneita tutkimusjäänmurtajista.” n seatec 2016 27