seatec 2016 - Page 24

” Alus on polttoaine­ kustannuksiltaan noin 20 % ympäristöystävällisempi sisarlaivoihinsa verrattuna. tyisen hyvin edustettuina nichéstä itselleen nen Koja Oy. Yritys toimittaa ilmastointijär- itse asiassa useampia ja kokonaisuudes- maailmanmainetta tehneet pk-yritykset, jestelmän luksusristeilijään kokeneen konka- saan Harmonylla tulee olemaan satoja il- mutta Ranskassa on työn touhussa myös rin ottein, sillä Koja teki vastaavan toimituk- mastointiyksiköitä. Kakkos-Oasis – Allure pörssiyhtiöitä, kuten Metso ja Kone. sen myös Oasikseen ja Allureen. Myös suh- – tarjosi hyvät pohjat suunnittelulle, mut- Metso vastaa koko laivan kattavasta teet ranskalaisiin ovat hyvät, sillä Koja te- ta Harmonyn ilmastointiratkaisusta tulee automaatiojärjestelmästä ja siihen integ- ki Saint-Nazairen kanssa yhteistyötä risteily- silti omanlaisensa. roitavasta energianhallintajärjestelmästä. lauttaprojektin yhteydessä pari vuotta sitten. ”Tällä hetkellä mennään aivan aikataulussa ja valvomme käyttöönottoja luot- Koska tilaaja Royal Caribbean tunnetaan ”vihreistä” laivoistaan, Metson EMS-järjes- SATOJA ILMASTOINTIYKSIKÖITÄ telmä (Energy Management System) sopii Esko Nousiainen Koja Oy Marinesta vah- Selkänojaa antavat hyvät suhteet ti- kolmos-Oasiksen pirtaan enemmän kuin vistaa, että toimituksen laajuus on sama laajaan ja telakkaan sekä ranskalaisten tavaisin mielin”, Nousiainen kuvailee. hyvin: tehosysteemi mm. minimoi hukka- kuin ykkös- ja kakkoslaivassa eli muka- jämpti ote projektiin. Esimerkiksi telakan energian ja optimoi polttoaineen käytön. na ovat laitteet, kaaviot, sähkö- ja auto- vetämä muutossuunnittelu on ollut poik- Ensimmäinen suomalaisyritys, joka is- maatiosuunnittelu, käyttöönotto ja val- keuksellisen hyvin valmisteltua. ki Oasis 3 -urakkaan kiinni, oli tamperelai- vonta. Ilmastointijärjestelmiä laivalle tulee 22 seatec 2016 ”Kaikki on mennyt suunnitellusti ja