seatec 2016 - Page 23

Saint-Nazairen telakka Ranskassa on jo monelle suomalaiselle yritykselle perin tuttu paikka. Royal Caribbean Internationalin tilaaman Oasis 3:n rakennustyöt Ranskassa ovat tuoneet kauppaa noin 30 suomalaisyritykselle. H armony of the Seas -nimen saanut ris- nen tuhdimman painon turvin se vie tit- loita, uutta teknologiaa ja hyväksi havait- teilijä luovutetaan vuoden 2016 tou- telin Oasis of the Seas- ja Allure of the tuja elementtejä aikaisemmista Oasis-luo- kokuussa. Tämänkin jälkeen suomalaisia Seas-sisaraluksilta, jotka edustavat turku- kan laivoista sekä Quantum-luokasta. tullaan näkemään Saint-Nazairessa, sillä laista laatutyötä. Kolmoslaivassa energia- monen suomalaisyrityksen sopimuksessa tehokkuutta on tehostettu entisestään, ja KELPO SIIVU SUOMALAISILLE on optio neljännestä Oasis-luokan aluk- alus on polttoainekustannuksiltaan noin Finpron arvion mukaan suomalaiset ali- sesta, joka on jo työn alla sekin. 20 % ympäristöystävällisempi sisarlaivoi- hankkijat ovat Harmony-urakassa muka- hinsa verrattuna. na reilusti yli 100 miljoonalla eurolla (­ koko Loppusuoralle säntäävä Harmony of the Seas on maailman suurin risteily- Laivalle on luvassa Royal Caribbeanin­ projektin hintalappu on miljardin euron alus. Kahden metrin pituuseron ja hive- ensimmäiset vesiliukumäet, uusia ravinto- luokkaa). Suomalaisten joukoissa ovat eri- HARMONY OF THE SEAS Sisaralukset: Oasis of the Seas, Allure of the Seas )9