seatec 2016 - Page 18

T yö- ja elinkeinoministeriö rahoittaa Erityisiksi painopisteiksi tulivat Tapa- sainvälinen menestystarina. Se on kehittä- MERIT-hanketta. Projekti jatkuu aika- nisen mukaan palvelualan ja tietoteknii- nyt algoritmin, joka vähentää laivapoltto- kan uudet yritykset. aineen kulutusta.” Energiansäästön lisäk- taulun mukaan vuoden 2016 loppuun. ”Ohjelmaa – kuten muitakin TEM:n Helsingin kaupungin tavoitteena on si hankkeet voivat liittyä esimerkiksi huol- meriohjelmia – rahoitetaan valtion vuon- tukea elinkeinopolitiikan mukaisesti me- toon, kuten teollisen internetin käyttöön na 2013 päättämästä lisärahoituksesta riklusterin rakentumista.     ”Kaikki hank- laivamoottoreiden huollossa. koskien innovaatiokeskittymien kehittä- keet ovat elinkeinokehittämishankkeita ja mistä. Rahaa on yhteensä neljä miljoonaa ne toimivat paljon yhteistyössä.” euroa”, kertoo MERIT-projektin vastuulli- ”Meriteollisuudessa on paljon tämäntyyppisiä IT-hankkeita. Niissä on laskelmien mukaan liiketoimintapotentiaalia nen vetäjä, erityisasiantuntija Ulla Tapani- PALJON POTENTIAALIA 50 miljardin euron arvosta vuosittain maa- nen Helsingin kaupunginkansliasta. Tapanisen mukaan MERIT-hankkeessa on ilmanlaajuisesti”, Tapaninen mainitsee. ”Tästä käynnistyi 11 projektia. Helsingin kaupunki ryhtyi kehittämään merialan ICT-klusteria.” KUVA: PHOTOALTO 16 seatec 2016 keskeistä meri-ICT:n ’ekosysteemin’ kehittäminen. ”Esimerkkinä Eniram on ollut kan- Helsingin kaupunki on järjestänyt MERIT-hankkeen tiimoilta useita tilaisuuksia alan yrityksille.