seatec 2016 - Page 17

” Energiansäästön lisäksi hankkeet voivat liittyä esimerkiksi huoltoon. TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: HELSINGIN SATAMA OY Erityisesti meriklusterin tietotekniikan edistämiseen painottuva MERIT-hanke alkoi virallisesti 1.11.2014. Hanketta johdetaan Helsingin kaupungin elinkeino-osastolla ja sillä tuetaan meriteollisuuteen kohdistuvan ICT-alan kasvua kansallisesti ja alueellisesti. Esimerkiksi merenkulun toiminnallisen datan kerääminen ja jakaminen voisi tuoda alalle uutta liiketoimintaa ja muuta hyötyä. seatec 2016 15