seatec 2016 - Page 40

NEW ON BOARD Onko laivan korroosionsuojaus ajan tasalla? TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Alusten elinkaariajattelu puoltaa kestävää sinkkipinnoitusta, joka pitää pitkän aikavälin ylläpitokulut alhaisina. A lusten korroosionsuojaus on yksi esimerkki siitä, että suoma- ”Jotkut käyttävät termistä pinnoitusta laivan pintarakentei- lainen telakkateollisuus ei aina ota onkeensa trendejä maa­ siin, kuten kylkiin ja kansiin. Toiset taas käyttävät pinnoitusta vain ilmalta. Suomen telakat suosivat sitkeästi perinteistä korroosionestomaalausta, vaikka kansainvälisissä piireissä terminen sinkkipinnoitus on ollut vahvoilla jo pitemmän aikaa. Terminen ruiskutus ei sinänsä ole mikään uusi keksin- tö: menetelmä kehiteltiin jo 1900-luvun alussa. Tero Wahlstedt kaiteisiin ja vinssin osiin”, kertoo Wahlstedt. Marine-toimijat saattavat hätkähtää termistä pinnoitusta kustannussyistä – mutta hintalapuissa ei ole sellaista eroa kuin mitä moni luulee. Itse asiassa terminen ruiskutus voi olla jopa edullisempaa kuin korroosionestomaalaus, Wahlstedt toteaa. Beijer Oy:stä kertoo, että yrityksen edustama englantilainen ”Terminen ruiskutus tarjoaa pohjalle paremman korroosion- ­Metallisation on ollut mukana kehittämässä termistä ruiskutus- suojauksen, jolloin ohuempi pintamaalikerros riittää.  Yksi kerros ta vuodesta 1922 asti. ”Laivanrakennus- ja offshore-puolella menetelmää on käy- esimerkiksi ruiskutettua alumiinia ja pintamaalikerros korvaa 3–4 tavallista maalikerrosta.” tetty 1970 luvulta alkaen”, hän tietää. Tänä päivänä termistä pinnoitusta käytetään kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Metallisatio- HUOLTO 20 VUODEN VÄLEIN? nilla on laivanrakennusasiakkaita mm. Turkissa, Latviassa, Kroatias- Ne varsinaiset suuret kustannussäästöt syntyvät, kun laivan kun- sa, Puolassa, Norjassa, Espanjassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa. nossapidon elinkaarta vertaillaan eri menetelmien välillä. ”Täs