seatec 2015 - Page 24

E nsimmäinen neljästä aluksesta on jäätä murtava huoltoalus, ja kolme jäl- kimmäistä on jäätä murtavia valmius- ja huoltoaluksia eli niin sanottuja stand-byaluksia. Ensimmäinen neljästä aluksesta luovutetaan asiakkaalle kesäkuussa 2016. Viimeinen tilatuista aluksista toimitetaan maaliskuussa 2017. Tilauksen rahallinen arvo on yhteensä noin 500 miljoonaa dollaria eli euroarvoisesti laskettuna noin 100 miljoonaa euroa alusta kohden. Alukset rakennetaan Arctech Helsin- ki Shipyardin Hietalahden telakalla. Arctechin toimitusjohtaja Esko Mustamäen mukaan tarjouskilpailun kanssa tehtiin yrityksessä pitkän aikaa töitä, ja sopimuksen syntymisellä on suuri positiivinen merkitys. ”Sopimus nostaa meidän tilauskantamme yhteensä kuuteen laivaan ja antaa täystyöllisyyden keväästä 2015 syksyyn 2016 asti”, Mustamäki toteaa ja korostaa, että projektin työllistävä vaikutus on merkittävä. ”Neljä laivaa on huomattavan iso homma meille.” Alukset rakennetaan Sakhalin Energy Investment Companyn tarpeisiin, ja niitä käytetään Sahalinin ympäristössä North East Sakhalin Offshore -alueen öljy- ja kaasukentällä. Stand-by-alukset on suunniteltu valmius-, pelastus- ja öljyntorjunta tehtäviin, ja niitä voidaan käyttää myös huoltoaluksina kuljetustehtäviin esimerkiksi matalan syttymispisteen polttoaineille. NORMAALIA KOVEMMAT VAATIMUKSET Arctech Helsinki Shipyard rakensi Sovcomflotille kaksi alusta vuosina 2012 ja 2013, joten uusi sopimus on jatkoa aikaisemmalle yhteistyölle. Ensimmäinen neljästä uudesta aluksesta on jatkokehitelty versio näistä kahdesta aikaisemmasta aluksesta. Alukset rakennetaan täyttämään matkustajalaivojen mukaiset vaatimukset, eli niiden pitää täyttää normaalia vaativammat kriteerit. ”Se on poikkeuksellista tämän tyyppisissä laivoissa. Tämä vaatimus tuli loppuasiakkaalta eli Sahalin Energyltä, että laivat pitää rakentaa matkustajalaiva- 22 seatec 2015