seatec 2015 - Page 19

Kuva: Rauma Marine Constructions hävinnyt muutamassa kuukaudessa mihin- tajan työtä auttaa kokenut johtoryhmä, heessa näyttää siltä, että emme lähde lai- kään”, Pöntynen muistuttaa. jonka konkareilla on alalta jo 20–30 vuo- vaan kontrahtoriksi. Jos joku toinen teet- Rauman ylpeydenaiheisiin kuuluu den kokemus. Johtoryhmässä suunnitte- tää laivan, niin ei ole täysin poissuljettua, myös esimerkiksi Itämeren mittapuussa lujohtajana toimii Jukka Vasama, tuotan- ettemme olisi sen rakentamisessa jollakin iso 260 metrin pituinen ja 85 metrin le- nosta vastaa Markku Uusitalo ja myynti- tapaa mukana”, Pöntynen kertoo. vyinen rakennusallas. ja markkinointijohtajana Håkan Enlund. ”Pystymme tekemään 2–3 laivaa VAKAAT MARKKINAT EU:SSA vuodessa, 1 000–1 500 miestyövuoden RMC HUOLTAA JÄÄNMURTAJIA Pöntysen mukaan RMC päämarkkina-alue kokoisia aluksia”, Pöntynen laskeskelee. Jäänmurtaja Nordica ja Fennica pitävät on Eurooppa. Raumaa kotisatamanaan. RMC:llä on alus- ”Suomen lisäksi erikoisaluksiin liitty- TOIMITUSJOHTAJALLA ten huoltamisesta kolmivuotinen sopimus. vää ammattitaitoa ja resursseja – ja Rau- HAASTEELLINEN PESTI Haastatteluhetkellä lokakuun loppupuolel- man kaltaisia telakoita – on Norjassa, Hol- Pöntynen aloitti Rauma Marine Construc- la RMC:llä ei ole vielä varsinaisia raken- lannissa ja Puolassa.” tionsin toimitusjohtajana virallisesti lo- nussopimuksia. Toimitusjohtajalle on pak- kakuun alussa. Hän toimi aikaisemmin ko esittää jo varsin tutuksi tullut kysymys: suunnittelutoimisto Elomaticin Marine ja Hän huomauttaa, että erikoislaivojen kysyntä on varsin vakaata. koska sopimuksia on tulossa? Offshore -liiketoiminnan johtajana. Tätä ”Sen kun tietäisi. Meillä on neuvotte- ennen hän työskenteli MacGregorilla, pit- lut koko ajan käynnissä. Kiireisiä ollaan sillä kään muun muassa Kiinassa ja Yhdysval- ”Offshore-markkinat heiluvat enemmän, mutta siellä myös volyymi on isom- rintamalla”, Pöntynen muotoilee. loissa. RMC:n yhteydessä on huhuttu esi- Pöntynen myöntää, että uuden telakan toimitusjohtajuus on haasteellinen pesti. merkiksi erikoisaluksesta Australiaan. ”Niin, se on jostain syystä kiinnosta- pi.” EI VALTION KUKKAROLLA Laivanrakennuksen jatkuminen on raumalaisille iso ja tunteikas asia. nut lehtiväkeä. Tosiasia on, että Australian ”Rauman kaupungille pitää antaa ”Perinteistä huolimatta aloitamme valtio uudistaa Antarktisen tutkimusaluk- tunnusta. He toimivat nopeasti ja ostivat uutena yrityksenä puhtaalta pöydältä. Ti- sensa ja heillä on projekti uudesta alukses- STX:ltä jääneet tilat. Meitä auttoi paljon, lausten löytämisessä riittää työtä.” ta. RMC:läiset ovat tehneet aikaisemmin ettemme joutuneet investoimaan laitteisiin paljon tutkimuslaivoja, mutta tässä vai- ja infrastruktuuriin.” Hän huomauttaa, että toimitusjoh- seatec 2015 17