seatec 2015 - Page 18

Kuva: Rauma Marine Constructions nen kertoo ja samalla arvioi, että määrä tulee kasvamaan noin viiteenkymmeneen. ”RMC tekee myös läheistä yhteistyötä Uudenkaupungin telakan kanssa ja omistuspohjakin on osin sama.” JÄÄNMURTAJIA, VARTIOLAIVOJA, ERIKOISALUKSIA… Pöntysen mukaan RMC tulee keskittymään ennen kaikkea matkustaja-autolauttoihin, jäänmurtajiin, merivoimien aluksiin sekä offshore-toimintaan liittyviin erikoisaluksiin. Marine Constructions Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen sanoo, että RMC tulee keskittymään ennen kaikkea matkustaja-autolauttoihin, jäänmurtajiin, merivoimien aluksiin sekä offshore-toimintaan liittyviin erikoisaluksiin. ”Uudessakaupungissa tehdään alle satametriset alukset ja meillä Raumalla 100–200 metriä pitkät laivat.” ”Kaupallisille markkinoille suunnat- R tujen tuotteiden ohella Rauman telakalauman vuosisatojen pituiset laivan- ”Valitsemme tilauksiimme kumppa- la on rakennettu ja huollettu vuosien var- rakennusperinteet eivät katkea. Rau- neita esimerkiksi suunnitteluun, teräsrat- rella, eri yhtiöiden toimesta, suuri joukko man vanhan telakan ympärille syntyi ke- kaisuihin, sähköurakointiin ja kokonais- Suomen valtion omistamia aluksia. Näihin sällä uusi meriteollisuuteen keskittyvä pro- toimituksiin. Kumppaneita tulee olemaan kuuluvat kaikki monitoimimurtajat, kaikki jektinjohtoyritys nimeltä Rauma Marine vaihteleva määrä, ehkä parisenkymmentä. suuret vartioalukset ja kaikki vuoden 1986 Constructions Oy. Näiden kanssa pyritään pitkäjänteiseen yh- jälkeen rakennetut merivoimien taistelu- teistyöhön ja jatkuvuuteen. alukset. Telakan rooli huoltovarmuuden Toimitusjohtaja Heikki Pöntynen kertoo, että Rauma Marine Constructions (RMC) toimii verkostoperiaatteella. 16 seatec 2015 RMC:llä on omaa väkeä palkkalis- ja merellisen puolustuskyvyn ylläpitämi- toilla niin ikään parikymmentä”, Pönty- sessä on kiistaton. Tämä tietotaito ei ole