seatec 2015 - Page 11

Kuva: STX Europe suurin Saksassa koskaan rakennettu ris- teilyaluksia, joille yhtiö arvioi olevan maail- säksi myös jäänmurtajia tai muita erikois- teilyalus. malla enemmän kysyntää kuin muunlai- aluksia. Oman ilmoituksensa mukaan Meyer sille laivoille. Meyer Werftin tiedottajien Werft GmbH aikoo tulevaisuudessa raken- mukaan on silti mahdollista, että Turussa LISÄÄ KEHITYSTYÖTÄ taa myös Turun telakalla nimenomaan ris- voidaan joskus rakentaa risteilyalusten li- Uudet omistuskuviot Turun telakalla ovat seatec 2015 9