seatec 2014 - Page 9

Kuvat: STX Europe ”M ediassa oli todettu – aivan oikein – että kyseessä ei ole vain tela- koiden kohtaloa pohtiva raportti, vaan se käsittää koko toimialan”, toteaa Johansson. Näin ollen mitään yhtä ja samaa sabluunaa on vaikea kehittää: joillakin yrityksillä menee hyvin ja ne tähtäävät uusille markkinoille – ja toisilla yrityksillä taas on vaikeampaa. Kuitenkin esimerkiksi Turun Sanomien uutisoinnissa ihmeteltiin, että missä ovat ihmelääkkeet nimenomaan risteilijäpuolelle. ”Risteilijät ovat mukana raportissa kyllä, mutta osana suurempaa kokonaisuutta”, Johansson kuittaa. Hänen mukaansa on myös turha enää kysellä Suomen edelläkävijän roolin perään – on aivan selvää, että Suomella todella on maailmanluokan osaamista toimialalta jo nyt. ”Aina ei huomata, mitä osaamista maahan on kertynyt. Suomalaisten toimijoiden lisäksi myös esimerkiksi Rolls Royce ja ABB ovat perustaneet kansainväliset marine-osaamiskeskuksensa tänne.” MERILIIKENNE KASVAA EDELLEEN Raportin mukaan meriliikenne ja offshoretoiminta ovat tulevaisuuden kasvualueita. Logistiikan megatrendinä on selvää, että tavaroita ja ihmisiä kuljetetaan tulevaisuudessa entistä enemmän – ja noin 90 prosenttia kaikista tavaroista kuljetetaan meriteitse. Merikuljetus on myös ylivoimaisesti energiatehokkain ja siten ympäristöystä- MERITEOLLISUUS 2020 -KILPAILUKYKYTYÖRYHMÄ ESITTÄÄ, ETTÄ 1) Alan tunnettuutta ja imagoa vahvistetaan vällisin kuljetusmuoto. Johanssonin työryhmä kuitenkin ar- 2) Alan koulutusta ja tutkimusta vahvistetaan vioi, että meriliikenteen ympäristövaati- 3) Tehdään Suomesta arktisen osaamisen suurvalta mukset tulevat edelleen tiukkenemaan, 4) Panostetaan uusien liiketoimintamallien ja -osaamisen kehittämiseen mikä puolestaan nostaa alan osaamis- 5) Huolehditaan kotimaisen aluskannan uusimisesta haastetta. 6) Tuetaan alan yritysten markkinoille pääsyä ja raivataan kilpailun esteitä Offshore-liiketoiminnan puolesta puhuu taas se seikka, että maapallon väkimäärän ja elintason noustessa luonnonvaroja etsitään entistä vaikeammin hyödynnettäviltä alueilta. Maapallon pinta-alasta noin 70 prosenttia on merien peitossa, Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä luovutti raporttinsa joten on ilmeistä, että offshore-toiminnan elinkeinoministeri Jan Vapaavuorelle kesäkuussa – ja media tarve lisääntyy. Myös entistä enemmän siir- valpastui arvioimaan, oliko vuorineuvos Ole Johanssonin vetämä työryhmä löytänyt jonkinlaisen viisastenkiven marine-teollisuuden rytään hyödyntämään arktisten alueiden luonnonvaroja. Lisäksi maailman väestöstä noin 70 prosenttia asuu merien välittö- ahdingon helpottamiseen. Johanssonin mukaan seurannut mässä lähistössä, mikä korostaa merikul- keskustelu oli etupäässä asiallista: jetusten merkitystä entisestään. seatec 2014 7