seatec 2014 - Page 43

ANTTI-TEOLLISUUS Oy / Antti Marine Quality – Safety – Style A ntti-Teollisuus on valmistanut ja toimittanut laivaovia eri- hytit toimitetaan ajallisesti ja määrällisesti tarkan toimitus- ja nos- laisiin käyttötarkoituksiin vuodesta 1992 lähtien. Tänä ai- toaikataulun mukaisesti. Hyttien valmistus tapahtuu valmistuslin- kana laivanrakennus on muuttunut paljon ja ovet tämän kehi- joilla, joilla hyttikomponentit, myös ovet, asennetaan tarkan lo- tyksen mukana. gistisen suunnitelman ohjaamina. Liiketoimintaa ja ovia kuvaavien kolmen määreen ”Quali- Laatu on kokonaiskäsite, jossa yhdistyvät tuote- ja toimin- ty”, ”Safety” ja ”Style” merkitys on kasvanut ajan myötä ja enti- nan laatu. Yksityiskohtaisten tuotesuunnitelmien, prosessi- ja val- sestään syventynyt. Toimitusten perussisältö on edelleen pääosin mistustarkkuuden, yksilöllisten sisustusratkaisuiden ja huolellisen sama kuin toiminnan alkuvuosina, mutta muussa sisällössä on ta- kokonaislogistiikan tuloksena syntyvät Antti Marine hytti- ja si- pahtunut merkittäviä muutoksia. sustuspalo-ovet. QUALITY – LAATU SAFETY – TURVALLISUUS Ovet valmistetaan ja toimitetaan asiakaserittelyiden mukaan. Va- Antti Marine ovet ovat MED & USCG hyväksyttyjä paloturvallisuus- rustamon arkkitehdin sisustusratkaisut ulottuvat oviin saakka, kun tuotteita. Aktiivinen tuotekehitys ylläpitää ja päivittää olemassa laivakohtaiset suunnitelmat syntyvät. Ovi on tärkeä osa laivan ja olevan ovituotekannan vaatimustenmukaisuutta paloturvallisuus- erityisesti hyttien sisustusta, mistä syystä korkea laatu alkaa jo hy- ja turvallisuusmääräysten muuttuessa. Jatkuvan tuotekehityksen tin ovesta, ei pelkästään sen jälkeen. tuloksena ovituotekantaan lisätään uusia ovimalleja markkina- ja Ovien tekninen rakenne toteutetaan asiakaskohtaisesti hyt- projektivaatimusten mukaisesti. Uusin Antti Marine ovityyppi on tirakenteen vaatimusten mukaan. Modulaariset ja esivalmistetut B-30 luokan äänieristysovi WMD B-30 dB(LR+), jonka ääneneristävyysarvo laivassa on jopa R’w=44dB. Oasis of the Seas, matkustajahyttien ovia. Antti-Teollisuuden Antti Marine ovityypit ovat tyyppihyväksyttyjä MED-tuotteita. Det Norske Veritas valvoo ilmoitettuna laitoksena (NB 0575) vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä. STYLE – TYYLI Ovet ovat ensinnä paloturvallisuustuotteita. Erityisesti cruise & ferry -segmentin aluksissa tyyli on kuitenkin tärkeä osa laivaa ja sen arkkitehtuuria – matkustuselämystä. Laivan sisustus ovineen on huolellisesti määriteltyjä sisustuksellisia elementtejä väreineen ja koristeluineen. Samassa ovessa yhdistyy sisustusratkaisun ainutkertaisuus paloturvallisuuteen ja korkeaan äänieristykseen. Antti Marine -hytti- ja sisustusovissa tyyli täydentää vaatimukset teknisille ominaisuuksille ja turvallisuusratkaisuille. Lisätietoja: www.antti-teollisuus.fi, markko.takkinen@