seatec 2014 - Page 33

rella lähtenyt RCCL:n risteilijöille yhteensä Mikä sitten on perus-Breakawayn mitus sisälsi sähköntuotanto- ja -jakelujär- jo noin 50 000 ovea. Yhteistyö sai kiiltä- ja plus-version ero? Norwegian Cruise jestelmät, ohjauspotkurimoottorit ja kak- vän kruunun pari vuotta sitten, kun Meyer Linesin toimitusjohtaja Kevin Sheehan on si 17,5 megawatin propulsiojärjestelmää. Werft palkitsi Antti-Teollisuuden vuoden luvannut uusimpiin versioihin ainakin lisä- Myös Kone sai samasta projektista parhaana toimittajana (vuoden 2009 toi- kannen – mutta muista lisäherkuista yh- ison tilauksen, joka sisälsi hissien ja liuku- mitukset). Ulkomaiset toimijat ovat saa- tiössä ollaan toistaiseksi vaitonaisia. Plus- portaiden toimituksen kumpaankin aluk- neet saksalaistelakan myöntämän tittelin kaksoset tulevat joka tapauksessa ole- seen. Loppupeleissä Kone räätälöi laival- vain harvakseen ja Antti-Teollisuus on en- maan varustamon armadan suurimmat le 60 erikoistilaustyönä valmistettua hissiä simmäinen suomalainen firma, joka mai- laivat: kummallakin vartta on 163 000 sekä neljä liukuporrasta – ja asennus teh- netekoon on yltänyt. GT:n edestä ja matkustajia mukaan mah- tiin paikan päällä Papenburgissa. tuu 4 200 eli aika tarkkaan sama määrä KAHDEN SORTIN BREAKAWAY kuin Sunshine-aluksille. Plus-duon hinta- TULEVAISUUS ON LNG:N Papenburgin telakalla oli syytä kilistellä lappu on 1,4 miljardin euron tuntumassa. Meyer Werft varautuu tulevaisuuteen myös panostamalla LNG-aluksiin. Tammi- maljoja myös heinäkuussa, kun Norwegian Cruise Line vahvisti käyttävänsä option toi- KYMPPI RIKKI kuussa 2013 toimitettiin telakan kaikkien seen Breakaway Plus -alukseen. Ensim- Meyer Werft on ollut Norwegian Cruise aikojen ensimmäinen LNG-tankkeri hol- mäistä Breakaway Plus -laivaa odotellaan Linen hovihankkija jo jonkin aikaa – en- lantilaiselle asiakkaalle Anthony Vederille. aalloille lokakuussa 2015 ja kakkosalus toi- nen Breakaway-luokkaa telakkaa työllisti Kyseinen Coral Energy -alus edustaa mitetaan asiakkaalle keväällä 2017. Jewel-luokka eli Norwegian Gem (2007) kokonaan uutta LNG-tankkerien sukupol- Norwegian Cruise Line rohkaistui Norwegian Pearl ja Norwegian Jade vea: Coral Energy voi käyttää polttoainee- vahvistamaan option kakkoslaivasta, jah- (2006), ja Norwegian Jewel (2005). Itse naan joko perinteistä dieseliä tai maakaa- ka Norwegian Breakaway -alus lanseerat- asiassa uudet Plus-alukset ovat Norwegian sua, sillä sen konehuoneesta löytyy Wärtsi- tiin New Yorkissa tämän vuoden touko- Cruise Linen kymmenes ja yhdestoista ti- lä 50DF dual-fuel-päämoottori ja Wärtsilän kuussa ja suuri yleisö, matkanjärjestäjät ja laus Meyer Werftiltä. dual-fuel-varamoottorit. Ideana on käyttää media innostui uudesta laivasta. Sisaralus Suomalaisilla on ollut sanansa sanot- Norwegian Gateway on sekin vain enää tavana myös näissä projekteissa. Esimer- muutaman kuukauden päässä valmistumi- kiksi ensimmäisen Breakaway-aluksen, jo sesta – tammikuu 2014 – joten Norwegian täydessä työn touhussa olevan Norwegian Cruise Lines ei ainakaan taantuman tuulia Breakawayn, tunne purjeissaan. män aluksiin toimitti ABB Vuosaari. Toi- etupäässä maakaasua. Azipod-propulsiojärjestelSAMI J. ANTEROINEN seatec 2014 31