seatec 2014 - Page 24

Vartiolaiva Turvan kaste- ja vesillelaskutilaisuus pidettiin Raumalla elokuussa 2013. LNG- että dieselpolttoainetta. Tällä on pyritty siihen, että laivan päästöt täyttävät tai alittavat kaikki kansainväliset päästönormit. jehduksessa läpi vuoden, noin 300 vuorokautta vuosittain. S Helikoptereilla voidaan tuoda ja viedä ihmisiä ja varusteita. ”Alus voi toimia johtoyksikkönä eri HELIKOPTERIKENTTÄ viranomaisten yhteistoimintaoperaatiois- TEHOSTAA TOIMINTAA sa, ja helikoptereilla voidaan kuljettaa lai- Sen laitteistoilla voidaan kerätä öljyä me- Turva-alukselta käsin pystytään toimimaan valle vaikkapa poliisin, pelastuslaitosten restä sekä kesä- että talvioloissa. apuveneillä ja helikopterilla. tai puolustushallinnon asiantuntijoita. Li- Nythän normeja aiotaan vielä tiukentaa.” Alus pystyy myös öljyntorjuntaan. ”Laivassa on tuhannen kuution ve- ”Laivalla on apuveneinä katettu par- säksi helikopterikenttä palvelee pelastus- toiset tankit keräysöljylle sekä vielä erilliset tiovene ja avoin työvene, jotka soveltuvat toimintaa mahdollisissa hankalissa onnet- tankit merestä kerättäville kemikaaleille.” erilaisiin etsintä- ja pelastustehtäviin”, tomuustilanteissa, jotka sattuvat kaukana Holm mainitsee. avomerellä.” Niin ikään alus on varustettu öljynkeräyspuomeilla ja muilla tarvittavilla keräyslaitteilla. Laivalla on suuri sammutusteho laiva- Laiva pystyy myös tankkaamaan he- paloja varten sekä kyky ison henkilömää- likoptereita. Tätä varten laivalle on asennettu lentopolttoainesäiliö. ”Yksi erikoisuus on, että laivan kyl- rän pelastamiseksi mereltä tai toisesta keen saadaan eräänlainen kanava. Sen aluksesta. Lisäksi laivalla on muun muas- avulla aallokkoa pystytään vaimentamaan sa sairashytit. siten, että öljynkeräystä voidaan jatkaa kovankin merenkäynnin aikana.” Holmin mukaan vastaavanlainen järjestelmä on ainoastaan Louhi-aluksessa. Valmistuttuaan ulkovartiolaiva Turva sijoitetaan Suomenlahdelle. Alus on pur- 22 seatec 2014 ”Tankkaus voi tapahtua joko laivan kannella tai vaihtoehtoisesti – jos sääolo- ”Aluksen kannelle on rakennettu suhteet niin vaativat – voidaan käyttää täysimittainen helikopterikenttä, joka so- painetankkausta, jolloin helikopteri tan- veltuu myös siviilihelikopterien käyttöön. kataan sen lentäessä laivan yläpuolella.” Kenttä on mitoitettu Super Puma -helikop- ”Edelleen laivalla on tehokas 100 terille, joka on samaa kokoluokkaa kuin tonnin vinssi, joka parantaa aluksen hätä- NH90-helikopterit.” hinauskapasiteettia. Niinpä alus pystyy hi-