seatec 2014 - Page 23

Kölinlaskutilaisuudessa helmikuussa 2013 olivat paikalla muun muassa STX Finlandin Ilkka Seppälä ja Rajavartiolaitoksen Gunnar Holm. votti kastetilaisuudessa laivalle ja sen mie- ta, viimeisiä sähköasennuksia sekä maa- histölle onnea ja menestystä merelliseen laustöitä”, Seppälä luettelee. Seppälän mukaan vartiolaivaa on rakennettu mahdollisimman pitkälti STX:n oman väen voimin. toimintaan. Hän myös arvioi laivan olevan ”Hanke on edennyt suurin piirtein ai- tärkeä osa varautumista kasvavan merilii- kataulussa, mutta onhan prototyypin val- ”Toki mukana on alihankkijoitakin. kenteen riskeihin ja ympäristövahinkojen mistuksessa aina omat pienet hankaluu- Töissä on kymmenkunta alihankintafirmaa torjuntaan. tensa. Laivaan on sijoitettu monimutkais- ja näiltä firmoilta noin 100–150 työnte- Vartiolaiva Turva saa aiemmista var- ta tekniikkaa, mutta kaikki tekniikka pitää kijää.” tioaluksista poikkeavan sinivalkoisen väri- saada sovitettua yhteen. Laivan järjestel- ”Laivan sopimusneuvotteluissa oli tyksen. Kansallislipun värien uskotaan tu- miä on paljon, ja tilojen ahtaus on tuonut mukana kuvassa myös optio toisesta lai- kevan aluksen työskentelyä Suomen me- asennustyöhön omat pulmansa.” vasta. Solmittuun laivasopimukseen tällais- rialueiden rajoilla, kansainvälisessä toimin- Pienestä viivästyksestä huolimat- ta ei kuitenkaan tullut.” VARTIOLAIVA VALMIINA VUODEN 2013 LOPUSSA ta alus valmistuu näillä näkymin vuoden ”En tiedä, miten nämä asiat tästä nyt 2013 lopussa. Alustavan aikataulun mu- taympäristössä. etenevät. Päätöksiä tehdään muilla tahoil- kaan luovutus olisi marraskuussa. la”, sanoo Seppälä. ”LNG-tekniikka on meille vielä uutta, STX Finlandin projektipäällikkö Jukka Sep- ja töiden aikana on opittu koko ajan lisää. UUSI TEKNIIKKA pälä kertoo, että ulkovartiolaiva Turvan Uudenlaisen polttoainejärjestel