seatec 2014 - Page 18

ISOVER eristää TUI-alukset lämpimiksi ja hiljaisiksi ”I teltäessä kymmeniä tuhansia neliömetrejä SOVER tekniset eristeet (ISOTEC) toi- ”Isover toimittaa eristysmateriaalit mittaa ratkaisuja kaikentyyppisten molempiin TUI-aluksiin. Eristystyö alkoi jo laivojen ja alusten eristevaatimuksiin. Tuo- lohkovaiheessa ja jatkuu koko aluksen ra- ISOVER on toimittanut eristeet myös tevalikoima kattaa palo- ja lämmöneristä- kennustyön ajan, mikä edellyttää eristys- Viking Grace alukseen. Toimituksesta saa- misen, äänenvaimennuksen sekä alus- työn kokonaishallintaa. Alus on täynnä duista kokemuksista voidaan sanoa, että ten LVI-tekniikan eristystuotteet. Valikoi- mineraalivillaa, ja kaikilla osa-alueilla ha- olemme onnistuneet luomaan entistä hil- masta löytyvät myös omat ratkaisut OEM, lutaan toimivia, energiatehokkaita, ääni- jaisemman aluksen myös ulospäin. Se on Offshore ja Subsea sovelluksiin”, ISOVERin teknisesti hyviä ja samalla painoltaan ke- huomattu jo saariston asukkaiden keskuu- tekniset eristeet Suomen yksikön päällik- vyitä ratkaisuja.” dessa aluksen lipuessa muita aluksia ää- kö Matti Reijonen kertoo. ”Eristäminen on aluksella alue, jos- ”Parhaillaan työn alla olevien TUI- tämisen toteutuksen, tuotteiden valmis- mäistä kertaa huomiota todellisiin eristys- tuksen ja logistiikan on liityttävä saumat- ominaisuuksiin. Lämmöneristyksessä on tomasti yhteen. Näissä JOT-toimituksissa määritelty U-arvot kuin rakennuksilla”, kaikkien osapuolten yhteistyö suunnitte- Reijonen kertoo. lusta toteutuksen on isossa roolissa käsi- nettömämpänä saarten ohitse.” sa kokonaisuuden hallinta ratkaisee. Eris- alusten eristämisessä on kiinnitetty ensim- eristeitä hyvinkin nopealla tempolla. RISTO VALKEAPÄÄ TUI-aluksissa osa pinnoitustyöstä suoritetaan jo lohkovaiheessa T UI Cruisesin Mein Schiff 3 -projektissa SPT Painting Oy toimittaa ulkokansille kaikki kansija parvekepinnoitteet, yhteistyössä hollantilaisen Bolidt Synthetics & Products -yhtiön kanssa. Pinnoitettavia alueita on niin yläkerran aurinkokansilla kuin venekannellakin. Myös parvekkeisiin tehdään pinnoitteet. Pinnoitteita tehdään kokonaistoimittajille sekä suoraan STX Finlandille. TUI-laivaprojekti on hieman erilainen kuin aikaisemmat laivahankkeet, joissa SPT Painting on ollut mukana. Nyt pinnoitteita tehdään jo suurlohkovaiheessa varusteluhallissa. 16 seatec 2014